Oznamy

Informácia o neúčinnosti liečiva AVARTIN 01 B-90 šarža č. 040519

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

Slovenský zväz včelárov Vám dáva na vedomie informáciu o neúčinnosti liečiva AVARTIN 01 B-90 šarža č. 040519

Základná organizácia ZO SZV Nitra po sťažnosti včelárov na neúčinnosť liečiva podala dňa 11.10.2019 žiadosť na laboratórne vyšetrenie prípravku AVARTIM01 B-90 na Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra.

Výsledok laboratórnej skúšky ukázal že liečivo AVARTIN  01 B-90 fumigačný prúžok do úľa šarža č 040519 od firmy Bares Nitra nevyhovuje požiadavkám. Celý protokol o výsledku z laboratórnej skúšky si môžete pozrieť tu protokol o kontrolných skúškach č. OL-26/19

Vyzývame preto Základné organizácie aby urgentne skontrolovali účinnosť liečiva AVARTIN 01 B-90 spolu s AÚVL, a v prípade negatívneho výsledku na varroa destructor použili iné náhradné liečivo.

 V prípade, že máte podozrenie na neúčinnú šaržu, kontaktujte dodávateľa a žiadajte o výmenu lieku.

Príloha:

protokol o kontrolných skúškach č. OL-26/19

Related Posts