Dokumenty Nariadenia vlády

Nariadenie vlády 337/2019

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

Vláda Slovenskej republiky dňa 14. októbra 2019 schválila Nové Nariadenie vlády č. 337/2019 o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.

Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva, ktorými sú:

a) technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),

b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev včiel medonosných (ďalej len „včelstvo“), predovšetkým varroáze,

c) racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,

d) podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu (ďalej len „podpora laboratórií“),

e) podpora obnovenia stavu včelstiev,

f) spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov (ďalej len „orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum“).

Celé znenie Nariadenia vlády 337/2019 si môžete pozrieť tu: Nariadenie vlády č. 337/2019

O účinnosti nového NV a vydaní novej príručky a príloh pre žiadateľa Vás bude informovať.

Príloha:

Nariadenie vlády 337_2019

Related Posts