Nezaradené

Obežník č. 10/2019 Usmernenie k objednávaniu publikácií

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

Na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka).

Predsedovia a tajomníci jednotlivých ZO SZV, ako aj individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/.

Na základe vystavenej faktúry je potrebné vykonať úhradu objednávky na účet SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273, VS: číslo faktúry. Do poznámky, prosím, uveďte číslo Vašej ZO a individuálny záujemca uvedie Meno a Priezvisko.

 

Včelárske publikácie objednávajte výlučne cez e-shop – https://eshop.vcelari.sk/

 

Z technických príčin a z hľadiska časovej náročnosti nebudeme môcť prijať telefonické objednávky.

Ďakujeme za pochopenie.

Publikácie budú expedované od 18.11.2019

 

Prílohy:

Obežník SZV č. 10_2019 – Usmernenie k objednávaniu publikácií

Zoznam publikácií

Popis publikácií s ilustráciou 2020

Related Posts