Obežník č. 10/2019 Usmernenie k objednávaniu publikácií

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári, Na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka). Predsedovia a tajomníci jednotlivých ZO SZV, ako aj individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/. Na základe vystavenej faktúry je potrebné vykonať úhradu objednávky na účet SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273, VS: číslo … Čítať ďalej Obežník č. 10/2019 Usmernenie k objednávaniu publikácií