Nezaradené

Obežník SZV č. 11/2019 – Odvod príspevku do Svojpomocného fondu

Vážené včelárky, vážení včelári,

Odvod do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV,

IBAN: SK44 8330 0000 0025 0166 5288 Ako variabilný symbol použite číslo Vašej ZO SZV.

Do správy pre prijímateľa napíšte názov Vašej ZO SZV.

Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV:

  • extravilán – 0,20 €  za  včelstvo
  • intravilán – 0,15 €  za  včelstvo

Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašlite spolu s návratkou (príloha č.1) po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2020 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Dokumenty odporúčame zasielať doporučenou poštou.

Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k škodovej udalosti a finančné prostriedky neboli uhradené včas na účet Svojpomocného fondu, nie je možné si nárokovať odškodnenie.

Prílohy:

Obežník SZV č. 11/2019 -Odvody do Svojpomocného fondu

Príloha č. 1_Návratka

Príloha č. 2_Menný zoznam prispievateľov do svojpomocného fondu pre rok 2019

Príloha č. 3_Číslo ZO SZV – variabilné symboly k úhrade

Príloha č. 4_Smernica SZV 4_2019 k Svojpomocnému fondu

Príloha č. 5_Štatút Svojmonocného fondu

Príloha č. 6_Vzor vyplnených údajov k úhrade SF

 

 

Related Posts