Obežník SZV č. 11/2019 – Odvod príspevku do Svojpomocného fondu

Vážené včelárky, vážení včelári, Odvod do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV, IBAN: SK44 8330 0000 0025 0166 5288 Ako variabilný symbol použite číslo Vašej ZO SZV. Do správy pre prijímateľa napíšte názov Vašej ZO SZV. Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV: extravilán – 0,20 €  za  včelstvo … Čítať ďalej Obežník SZV č. 11/2019 – Odvod príspevku do Svojpomocného fondu