Nezaradené

Obežník SZV č. 9/2019 Usmernenie k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2020

Vážené včelárky, vážení včelári,

Časopis Včelár je možné predplatiť len cez e-shop. Predplatné vybavuje redakcia, príp. sekretariát SZV.

Aj v roku 2020 bude hromadné ročné predplatné cenovo zvýhodnené.

Ročné predplatné časopisu Včelár je pre hromadné objednávky ZO SZV 12 € (individuálne predplatné je 15 €), časopis Včelařství si môžete objednať za cenu 18 € a Odborné včelárske preklady sú dostupné za cenu 18 €.

Predsedovia a tajomníci jednotlivých ZO SZV, ako aj individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/, kde je potrebné priložiť objednávkový formulár (v prílohe) do konca novembra 2019. 

Časopis Včelár tlačíme podľa počtu prijatých objednávok, prvé číslo už v decembri, preto predplatné na celý rok prijímame v novembri.

Žiadame predsedov a tajomníkov ZO SZV, aby si prekontrolovali adresy trvalého bydliska svojich členov v ZO.

Na základe vystavenej faktúry je potrebné vykonať úhradu predplatného na účet SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273, VS: číslo faktúry. Do poznámky, prosím, uveďte číslo Vašej ZO a predmet Vašej objednávky (vzor príloha č.4).

Pri objednávkach po uvedenom termíne negarantujeme splnenie dodávky časopisu v plnom rozsahu.

Viac sa dozviete v priloženom Obežníku SZV č. 9/2019.

Pre vykonanie objednávky stlačte tu https://eshop.vcelari.sk/

Prílohy:

Obežník SZV č. 9 2019 – Usmernenie k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2020 

1. Objednávkový formulár na časopis Včelár 2020

2. Objednávkový formulár na časopis Včelařství 2020

3. Objednávkový formulár na periodikum VOP 2020

4. Vzor vyplnených údajov k úhrade objednávky časopisov

Related Posts