Oznamy

OZNAM – Reklamačný poriadok spoločnosti Pharmacopola s.r.o.

Vážení predsedovia / tajomníci,

dávame Vám do pozornosti, že od 4.novembra 2019 vstupuje do platnosti nový Reklamačný poriadok spoločnosti PHARMACOPOLA s.r.o. a Vaše reklamácie bude prijímať a vybavovať novovytvorené reklamačné oddelenie spoločnosti.

Upozorňujeme, že reklamovať liečivá u dodávateľa, môže len objednávateľ. Vo Vašom prípade Základná organizácia. Reklamácie neposielajte na Slovenský zväz včelárov.

Celé znenie reklamačného poriadku nájdete tu: https://www.pharmacopola.sk/reklamacie/

Online reklamačný protokol na vybavenie reklamácie nájdete tu: https://www.pharmacopola.sk/reklamacny-protokol/

Reklamácie písomnou formou môžete podávať nonstop na e-mailovú adresu reklamacie@pharmacopola.sk, alebo môžete použiť elektronický reklamačný formulár dostupný v menu Reklamácie na webovej stránke https://www.pharmacopola.sk/reklamacie/

Related Posts