Dotácie Oznamy PPA

Rozhodnutie o vyplatení pomoci pre podporný rok 2018/2019

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala rozhodnutia o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 pre žiadateľov SLOVENSKÍ VČELÁRI a Slovenský zväz včelárov (https://www.apa.sk/vcelarstvo/rozhodnutie-c-072836-2019-a-rozhodnutie-c-073025-2019/9396)

Na základe rozhodnutia o vyplatení pomoci PPA pod č. 073025/2019 Vám bola vyplatená podpora pre podporný rok 2018/2019 v zmysle nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z.

Dňa 23.10.2019 Vám bola na číslo účtu odoslaná schválená finančná pomoc podľa rozhodnutia PPA.

Celé rozhodnutie si môžete pozrieť tu rozhodnutie-slovensky-zvaz-vcelarov-2018-2019

 

Úhrada bola vykonaná z transparentného účtu Slovenského zväzu včelárov, ktorú si môžete pozrieť tu https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2301665291

Slovenskému zväzu včelárov bola schválená podpora vo výške 992 037,13 Eur, z ktorej PPA vyplatila 988 535,21 Eur čo predstavuje plnenie na 99,65%

Vzhľadom k tomu, že na SZV prišli žiadosti o pomoc vo výške 1 179 981,87€ čo predstavovalo prekročenie schválenej podpory z PPA o 189 752,91€, museli byť niektoré opatrenia krátené.

Rozhodnutím PPA bolo krátené :

§4a zníženie o 70€ za prednášky

§4c zníženie o 300,27 € na jednodňový kurz a zníženie o 800,27 € na dvojdňový kurz

§4f zníženie o 6,6% za publikačnú činnosť

§5a zníženie o 30% za liečivá

§5c zníženie o 25% za prehliadky včelstiev

§5d zníženie o 9% za nákup prístrojov VAT/kompresor

§5e zníženie o 12,5% na úľové váhy

§7a zníženie o 2,25% na analýzu medu

§8a zníženie o 3,5% za nákup matiek

Rozhodnutím PPA boli krátené dotácie. Tieto krátenia boli dané PPA a ani intervenciou predstavenstva SZV sa nedosiahli zmeny v krátení v prospech jednotlivých položiek. Ďalším negatívom krátenia dotácii bolo zlé nastavenie objemu jednotlivých položiek v paragrafoch za minulého vedenia SZV.

Aj napriek kráteniu čerpania finančných prostriedkov v podpornom roku 2018/2019 sme radi, že včelári využívajú pomoc zo strany štátu na viac ako 100%, kde oproti minulému podpornému roku 2017/2018 nebolo vyčerpaných 68 653,73€.

Related Posts