Oznamy

Memorandum „Podpora slovenského medu, podpora slovenského cukru“

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz včelárov, Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska a Slovenský cukrovarnícky spolok podpísali 8. novembra 2019 memorandum o spolupráci pri presadzovaní podpory pre slovenský med a slovenský cukor.

Memorandum s názvom „Podpora slovenskému medu, podpora slovenskému cukru“ je dôkazom, že vzájomná spolupráca medzi jednotlivými oblasťami, v tomto prípade medzi včelármi, pestovateľmi a spracovateľmi cukrovej repy, prispeje k stabilizácii odvetvia a ďalším možnostiam jej rozvoja.

Podpísané Memorandum je k nahliadnutiu v prílohách.

Prílohy:

Memorandum

Related Posts