Obežník č.17/2019 Usmernenie pre RZ SZV k XIII.VZ

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda RZ SZV, VV SZV zvoláva Valné Zhromaždenie v zmysle §16 ods. 2 Stanov SZV na sobotu 21.11.2020  s miestom konania Kongresová hala Výstaviska Trenčín so začiatkom konania o 9:00 hod. Prezentácia delegátov od 8:30 hod. Pred Valným zhromaždením RZ SZV zvolajú konferencie k nižšie uvedeným bodom programu. Konferenciu RZ SZV je potrebné … Čítať ďalej Obežník č.17/2019 Usmernenie pre RZ SZV k XIII.VZ