Obežníky SZV

Obežník SZV č.15/2019 upravujúci menovanie poradcov predsedu SZV

Vážené včelárky, vážení včelári,

Od 1.1.2020 vznikne nová čestná funkcia Poradca predsedu SZV.

Za poradcu predsedu SZV budú vymenovaní predsedom SZV členovia SZV, ktorí vo svojej oblasti dosahujú mimoriadne výsledky, profesionálnu úroveň, dlhodobé výsledky vo včelárstve a budú nápomocní  pri riešení aktuálnych problémov a nových situácii v SZV.

Vymenovanie Poradcu predsedu SZV bude písomné, slávnostné a s písomným dekrétom. Na dekréte bude uvedené titul, meno, priezvisko a  odbornosť a oblasť v ktorej je poradca vymenovaný.

Funkcia poradcu predsedu SZV nie funkcia honorovaná, je čestná. Predseda SZV môže zvolať 1x ročne poradcov predsedu SZV na konferenciu poradcov, ktorú hradí SZV. Odborné príspevky z konferencie poradcov budú raz do roka vydané knižne a finančné prostriedky získané z predaja budú použité na usporiadanie konferencií poradcov v budúcom období. Účasť poradcov na konferencii bude možné zabezpečiť aj v zmysle NV.

 

S úctou k Vám

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Obežník SZV č.15_2019 upravujúci menovanie poradcov predsedu SZV

Related Posts