Obežník SZV č. 18/2019 k tvorbe nových Stanov SZV

Vážení predsedovia, tajomníci ZO SZV, predsedovia RZ SZV, žiadame Vás aby ste na svojich výročných členských schôdzach a konfekciách, navrhli úpravu nových Stanov SZV v zmysle uznesenia XII. Valného zhromaždenia SZV. Zmeny a požiadavky posielajte na S-SZV, kde budú sumarizované do spoločného konceptu prípravy nových Stanov SZV. O pripomienkach a návrhoch informujte aj predsedov svojej RZ SZV. Ďalej … Čítať ďalej Obežník SZV č. 18/2019 k tvorbe nových Stanov SZV