Obežník SZV č. 19/2019 Dotácia na opeľovaciu činnosť za rok 2019 – vyplatenie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 v znení neskorších predpisov pre rok 2019 vo výške 4,00 €  na 1 včelstvo. Vyplnené výplatné listiny Vám zasielame v prílohe tohto obežníka. Výplatné listiny je potrebné doplniť o podpis včelára preukazujúci vyplatenie dotácie. Štátnu podporu je potrebné vyplatiť, v prípade nezdokladovania vyplatenia bude nutné danú výšku … Čítať ďalej Obežník SZV č. 19/2019 Dotácia na opeľovaciu činnosť za rok 2019 – vyplatenie