Nezaradené

Obežník SZV č. 20/2019 Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2020

Vážení predsedovia, tajomníci ZO SZV a kolektívny členovia SZV,

oboznamujeme Vás s Obežníkom SZV č.20/2019 Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2020 spolu s manuálom k stiahnutiu menného zoznamu členov.

Z dôvodu že CEHZ ku dnešnému dňu (23.12.2019) nemá spracované všetky ročné hlásenia k 30.9.2019, môžu sa počty včelstiev v mennom zozname líšiť. Prosíme Vás o ich kontrolu.

Menný zoznam členov konkrétnej ZO SZV /kolektívneho člena SZV, ktorý obsahuje údaje z CEHZ k 30.9.2019 a sumu, ktorú má včelár zaplatiť stiahnete po prihlásení do CEHZ. Tento zoznam je podkladom pre výber členského príspevku od každého člena SZV. Návod, ako stiahnuť menný zoznam členov nájdete v prílohe č.1 tohto obežníku.

ZO SZV poukáže súhrn členských príspevkov bankovým prevodom na účet SZV, IBAN: SK 35 8330 0000 0020 0166 5273 , do 20.1.2020. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej ZO SZV podľa priloženého zoznamu čísiel ZO SZV a kolektívnych členov SZV.

Po zaplatení odvodov zašlite menný zoznam ZO SZV/ KČ SZV s podpismi včelárov spolu s potvrdením o zaplatení poštou na Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava a elektronicky na sekretariat@vcelari.sk najneskôr do 31.1.2020.

Adresa na prihlásenie do databázy CEHZ: https://www.cehz.sk/pages/login.jsp

Prílohy:

Obežník č.20_2019 Usmernenie k odvodu členských príspevkov

Príloha č.2_Číslo ZO SZV – variabilné symboly k úhrade

Related Posts