Svojpomocný fond SZV

Cenník včelárskych potrieb pre rok 2020

NPPC – VUŽV Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok vydal cenník včelstiev a včelárskych pomôcok platný od 20.05.2019 pre potreby zisťovania náhrad za likvidované včelstvá a včelárske pomôcky. Cenník je platný aj pre rok 2020.

Príloha: cenník_včelárskych potrieb od_20_05_2019

 

 

 

Related Posts