Oznamy

Národný eradikačný program na MVP 2020-2021

Vážení včelári,

Vyšiel nový Národný eradikačný program na MVP na roky 2020-2021, v ktorom sú uvedené podmienky na kočovanie, vykonávanie klinických prehliadok na mor včelieho plodu.

Zároveň Vám oznamujeme, že výška za vykonanie klinických prehliadok na mor včelieho plodu vykonávaná AÚVL bola zvýšená z 0,66€ na 0,80€/včelstvo.

Národný eradikačný program na MVP 2020-2021

Related Posts