Kurzy a školenia Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník č. 4_2020 – k plánovaným kurzom pre AUVL

Vážení predsedovia, tajomníci,

dovoľujeme si oznámiť Vám, že sme pre Vás pripravili stručný prehľad pripravovaných kurzov:

,,Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočníkˮ

,,Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenieˮ

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník“

Dátum Miesto  konania Čas konania Určené pre Regionálne zložky SZV
28.-29.05. 2020 Kráľová pri Senci, Skanzen, 900 50 Kráľová pri Senci 9:00 hod BA, TT, NR
25.-26.06. 2020 Liptovský Hrádok, Ústav včelárstva, Gašperíka 599 9:00 hod TN, BB, ZA
02.-03.07. 2020 Rozhanovce (pri Košiciach) Účelové zariadenie UVLaF 9:00 hod KE, PO

 

Upozornenie!

Na jednotlivé kurzy budú prednostne zaradzovaní včelári podľa nasledovnej rajonizácie:

Kráľová pri Senci       –  Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Liptovský Hrádok      –  Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj

Rozhanovce                –  Košický kraj, Prešovský kraj

 

Prestup účastníkov do iného kraja bude možný len v prípade voľnej kapacity.

 

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“

Dátum Miesto  konania Čas konania Určené pre Regionálne zložky SZV
14.2.2020 Nitra, Agroinštitút, Akademická č. 4, 949 01 Nitra 9:00 hod NR, TN
28.2.2020 Liptovský Hrádok, Ústav včelárstva, Gašperíka 599 9:00 hod BB, ZA
13.3.2020 Košice, UVLaF, Komenského 73 9:00 hod KE, PO
27.3.2020 Bratislava, ŠVPS, Botanická 17 9:00 hod BA TT

 

Upozornenie!

Na jednotlivé kurzy budú prednostne zaradzovaní včelári podľa nasledovnej rajonizácie:

Nitra                           –  Nitriansky kraj,  Trenčiansky kraj

Liptovský Hrádok      –  Banskobystrický kraj, Žilinský kraj

Rozhanovce                –  Košický kraj, Prešovský kraj

Bratislava                    –  Bratislavský kraj, Trnavský kraj

 

Prestup účastníkov do iného kraja bude možný len v prípade voľnej kapacity.

 

Prihlasovanie sa na kurzy AUVL preškolenie a začiatočník je možné cez stránku Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok. Po naplnení kapacity miestnosti sa už nebude možné na daný kurz prihlásiť.

Tešíme sa na Vašu početnú účasť!

Včelám zdar!

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Obežník č. 4_2020 – k plánovaným kurzom pre AUVL

Related Posts