Nezaradené Obežníky SZV 2020 Obežníky ZSV

Obežník č. 5_2020 – Témy prednášok a seminárov podľa Usmernenia SZV č.2/2020 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337/2019.

Vážení predsedovia, tajomníci,

VV SZV schválil Usmernenie SZV č. 2/2020 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337/2019 kde v § 5 ods. 1 písm. a) Zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva boli schválené témy prednášok a seminárov:

  1. Choroby včiel
  2. Všeobecné včelárstvo
  3. Včelárske produkty
  4. Odborné vzdelávanie včelárov
  5. Právo, ekonomika, propagácia, marketing alebo ekológia včelárstva

 

 Dávame Vám  k dispozícii pomôcku k prechodu systému vzdelávacích tém prednášok a seminárov z nariadenia 135/2017 na nové nariadenie 337/2019 nasledovne:

1. Choroby včiel

15. Prevencia a tlmenie chorôb včiel.

22. Laboratórna diagnostika chorôb včiel.

26. Dezinfekcia vo včelárstve.

2. Všeobecné včelárstvo

3. Včelárstvo na Slovensku a vo svete – jeho história a vývoj.

4. Fyziológia, anatómia a biológia včely medonosnej.

6. Všeobecné včelárstvo.

7. Chov včelích matiek, inseminácia a šľachtenie včiel.

10. Nové smery vo včelárstve.

14. Botanika vo včelárstve, využitie znášky a kočovanie.

16. Technológia včelárenia.

18. Správna výrobná prax.

28. Kočovanie so včelstvami – základná cesta k zvýšeniu efektívnosti včelárenia.

3. Včelárske produkty

2. Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka – apiterapia.

9. Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie.

21. Laboratórne metódy určenia kvality včelích produktov.

4. Odborné vzdelávanie včelárov

5. Začínajúci včelári.

8. Asistenti úradného veterinárneho lekára.

12. Aplikácia aerosólu.

20. Využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní včelárov a včelárskej evidencii.

23. Seminár pre funkcionárov včelárskych organizácií.

24. Seminár pre prednášajúcich odborníkov vo včelárstve.

25. Seminár pre vedúcich včelárskych krúžkov.

27. Seminár zameraný na včelársku turistiku.

 5. Právo, ekonomika, propagácia, marketing alebo ekológia včelárstva

1.Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka.

11. Ekonomicky orientovaný chov včiel.

13. Právne predpisy súvisiace so včelárstvom.

17. Propagácia včelích produktov, marketing a ochranná známka.

19. Ekologický chov včiel.

 

Príloha: Obežník č. 5_2020 – Témy prednášok a seminárov

Related Posts