Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č.2/2020 – Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337/2019

Vážení predsedovia, tajomníci SZV,

vzhľadom k tomu, že MPRV schválilo nové Nariadenie vlády č. 377/2019 Z. z. platné od 1.10.2019 a PPA vydala novú príručku pre žiadateľa, VV SZV schválil USMERNENIE SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa a k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2019/2020.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV si môžu na základe USMERNENIA SZV č.1/2020 doplniť svoju žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2019/2020 podľa prílohy č.1. Žiadame Vás, aby ste  vypĺňali len bielo vyznačené polia, šedo vyznačené polia nebudú akceptované. Ak doplníte nové položky, ktoré chcete nakúpiť od 1.1.2020 do 1.7.2020 musia mať dátum nákupu iba od 1.1.2020 (nie staršie).

Doplnenú žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2019/2020 podľa prílohy č.1 je potrebné odovzdať do 29.2.2020 a to fyzicky alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV je povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne:

  1. Doklady realizované od 1.8.2019 do 31.12.2019 musia byť odovzdané do 20.1.2020.
  2. Doklady realizované od 1.1.2020 do 31.3.2020 musia byť odovzdané do 20.4.2020.
  3. Doklady realizované od 1.4.2020 do 30.6.2020 musia byť odovzdané do 1.7.2020.

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

 

Seminár pre predsedov a tajomníkov SZV

Slovenský zväz včelárov uskutoční seminár pre predsedov a tajomníkov SZV, k novému nariadeniu vlády 337/2019 Z. z. a k USMERNENIU SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa.

Termíny seminára:

Miesto školenia Dátum Čas Určené pre:
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 1.2.2020 9:00 RZ SZV Košice

RZ SZV Prešov

SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica 8.2.2020 10:00 RZ SZV Banská Bystrica

RZ SZV Žilina

RZ SZV Trenčín

Kráľová pri Senci, Včelárska paseka 15.2.2020 9:00 RZ SZV Bratislava

RZ SZV Trnava

RZ SZV Nitra

Stravu a koordináciu, technickú podporu zabezpečujú predsedovia RZ SZV. Žiadame predsedov a tajomníkov, aby svoju účasť nahlásili svojim predsedom RZ SZV.

Obežník SZV č.2_2020 – Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337_2019

Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337_2019

Príloha_1_Doplnenie žiadosti-o-poskytnutie-pomoci-2019-2020 podľa 337_2019

 

Related Posts