Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 32/2020 – Usmernenie k vyplateniu opeľovacej činnosti za rok 2020

Obežník SZV č. 31/2020 – Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2021

Obežník SZV č. 30/2020 – ku kurzom vykonávaných SOŠ, Banská Bystrica v podpornom roku 2020/2021

Obežník SZV č. 29/2020 – Usmernenie k organizovaniu online vzdelávacích aktivít

Obežník SZV č. 28/2020 – Usmernenie k povereniam a školeniu asistentov úradného veterinárneho lekára (AÚVL) v súvislosti s COVID 19

Obežník SZV č. 27/2020 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021

Obežník č. 26/2020 – Usmernenie k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2021

Obežník SZV č. 25/2020 – Usmernenie k objednávaniu kalendára, zápisníka a publikácií

Obežník SZV č. 23/2020 Informácia o schválení žiadosti na podporný rok 2020/2021

Obežník SZV č. 22/2020 – ku kurzom v podpornom roku 2020/2021

Obežník SZV č. 21/2020 – Usmernenie k podpornému roku 2020/2021

Obežník SZV č. 20/2020 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

Obežník SZV č. 17/2020 o presune medzinárodných včelárskych akcií plánovaných na rok 2020

Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19

Obežník SZV č. 10/2020 k preplateniu aerosólového liečenia v podpornom roku 2019/2020

Obežník SZV č. 8/2020 – úprava pracovného režimu sekretariátu SZV formou „Home Office“ od 17.3.2020

Obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel

Obežník SZV č. 6/2020 k zaslaniu propagačného materiálu SZV

 

Obežník č. 5_2020 – Témy prednášok a seminárov podľa Usmernenia SZV č.2/2020 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337/2019.

Obežník č. 4_2020 – k plánovaným kurzom pre AUVL

Obežník č. 3/2020 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní z príjmov.

Obežník SZV č.2/2020 – Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337/2019

Obežník SZV č. 1/2020 DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV na základe MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva so Slovenským zväzom včelárov

Related Posts