Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 17/2020 o presune medzinárodných včelárskych akcií plánovaných na rok 2020

Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19

Obežník SZV č. 10/2020 k preplateniu aerosólového liečenia v podpornom roku 2019/2020

Obežník SZV č. 8/2020 – úprava pracovného režimu sekretariátu SZV formou „Home Office“ od 17.3.2020

Obežník SZV č. 7/2020 k celoslovenskému monitoringu úhynu včiel

Obežník SZV č. 6/2020 k zaslaniu propagačného materiálu SZV

 

Obežník č. 5_2020 – Témy prednášok a seminárov podľa Usmernenia SZV č.2/2020 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337/2019.

Obežník č. 4_2020 – k plánovaným kurzom pre AUVL

Obežník č. 3/2020 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní z príjmov.

Obežník SZV č.2/2020 – Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337/2019

Obežník SZV č. 1/2020 DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV na základe MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva so Slovenským zväzom včelárov

Related Posts