Nezaradené

Kurz asistent úradného veterinárneho lekára v chove včelstiev 2019/2020

Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník“ je určený pre tých z Vás, ktorých zaujíma zdravotná problematika včelstiev natoľko, že sa jej chcú venovať profesionálne. To znamená, že chcete vykonávať veterinárne kontroly na stanovištiach včelstiev vo svojom okolí.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky: Minimálne stredoškolské vzdelanie a minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel.

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu ovláda činnosti asistenta veteriná rneho lekára podľa § 10 ods. 12 písmena b.) Zákona o veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Z.z. Pozná príznaky nákaz a intoxikácii včiel, včelársku legislatívu a správny odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Okrem výkonu prehliadok vie v teréne odporučiť činnosti na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu včelstiev.

Termíny kurzov

28.-29.5.2020  Včelárske múzeum, Kráľová pri Senci

25.-26.6.2020 Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599

2.-3.7.2020   Rozhanovce (Pri Košiciach), Bažantnica účelového zariadenia UVLaF

Kurz pre prihlásených účastníkov je teda bezplatný.

Prihlásiť sa môžete na http://www.uvc.sk/page1.html

 

Asistent úradného veterinárneho lekára – pokročilý

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – pokročilý“ je určený pre tých z Vás, ktorým končí platnosť predošlého školenia. Jedná sa teda o preškolenie po uplynutí 3 ročného obdobia.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky:

Minimálne stredoškolské vzdelanie . Každý uchádzač o zaradenie do vzdelávacieho modulu musí mať v minulosti  absolvované školenia Asistent úradného veterinárneho lekára pre začiatočníka, alebo preškolenie pre terénneho  spolupracovníka. Termín absolvovania takéhoto školenia nesmie byť starší ako 6 rokov.

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu získa nové poznatky v oblasti zdravotnej problematiky včelstiev, šľachtenia včelstiev zameraného na odolnosť voči chorobám, v oblasti včelárskej dezinfekcie. Získa najnovšie poznatky v oblasti legislatívnych úprav. Praktické pozorovania získané z praxe môže formou feed back absolvent priamo konzultovať s odborným lektorom.

Termíny kurzu:

14.2.2020 Nitra . Agroinštitút Akademická 4 

28.2.2020 Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599

13.3.2020 Košice, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73

27.3.2020 Bratislava, Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17

Kurz pre prihlásených účastníkov je teda bezplatný.

Prihlásiť sa môžete na http://www.uvc.sk/page1.html

 

Prevzaté zo stránky Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

 

Related Posts