Dokumenty Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 8/2020 – úprava pracovného režimu sekretariátu SZV formou „Home Office“ od 17.3.2020

Vážení predsedovia, tajomníci,

v súlade s rozhodnutiami Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR, vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku a v snahe, čo najviac obmedziť akékoľvek sociálne kontakty, zavádza sekretariát SZV počnúc od 17.3.2020 až do odvolania pracovný režim  „Home Office“.

Preto Vás žiadame o pochopenie, že od 17.3.2020 nebudeme prijímať žiadne osobné návštevy a obsluhovať pevné telefonické linky. Dostupnosť všetkých pracovníkov sekretariátu SZV bude prebiehať výlučne elektronickými formami v pracovnej alebo na to vyhradenej dobe (e-mailom, sms, mobilné telefóny). Rovnako je potrebné postupovať aj na všetkých organizačných zložiek (RZ SZV, ZO SZV).

Pretože sa nachádzame v období bežne vyhradenom konaniu členských schôdzí, je povinnosťou všetkých organizátorov zrušiť ich a presunúť na neskoršie obdobie. Je nevyhnutné zrušiť aj prednášky, kurzy, školenia, exkurzie, výstavy a iné podujatia.

SZV upozorňuje, že môže dôjsť aj k úprave poverení pre AÚVL k vykonaniu prehliadok včelstiev najmä z hľadiska posunu termínov kontrol a tak isto môže dôjsť aj k obmedzeniu kočovania. Všetky úpravy budú riešené cez RVPS. Kontakt verejnosti s RVPS je momentálne v upravenom režime z dôvodu zabezpečenia ochrany pracovníkov RVPS. K danej situácii ŠVPS vydá písomné stanovisko.

Venujte zvýšenú pozornosť aj sledovaniu webovej stránky www.vcelari.sk, kde podľa vývoja situácie budeme postupne zverejňovať prednostne všetky konkrétne informácie týkajúce sa našej činnosti.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a spoločný zodpovedný prístup v aktuálnej situácii.

Dávajte si prosím Vás na seba pozor.

Pracovníci S-SZV sú Vám k dispozícii pondelok až piatok v čase od 8:00 do 11:00 hod.

V prípade nutnosti bude fyzicky na S-SZV k dispozícii predseda SZV Ing. Milan Rusnák

Mobil: 0903 296 865 –  Ing. Dominika Krajecová, sekretariat@vcelari.sk

Mobil: 0917 972 994 – RNDr. Lenka Jeszeová, PhD., jeszeova@vcelari.sk

Mobil: 0903 705 549 – Nikola Kalnássyová, kalnassyova@vcelari.sk

Mobil:                      – Bc. Veronika Bokorová, bokorova@vcelari.sk

Mobil: 0904 340 094 – Ing. Jozef Čápek, PhD., capek@vcelari.sk

Mobil: 0903 185 798 – Ing. Milan Rusnák, rusnak@vcelari.sk

 

Celé znenie nájdete tu:  Obežník č. 8_2020 – úprava pracovného režimu sekretariátu SZV

Related Posts