Dokumenty Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 9/2020 – pokyny k vzdelávacím aktivitám a pohárom SZV

Vážení predsedovia, tajomníci,

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súčasnej situácie šírenia vírusovej nákazy akceptuje oznámenie o pozastavení všetkých vzdelávacích aktivít organizovaných Slovenským zväzom včelárov.  Zároveň Vás upozorňujeme, že v prípade rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR o zlepšení situácie, ktorá umožní vykonávanie vzdelávacích aktivít aby ste náhradné termíny vykonávania všetkých pozastavených vzdelávacích aktivít upresnili minimálne 10 pracovných dní pred ich plánovaným vykonaním.

Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na sekretariat@vcelari.skbokorova@vcelari.sk v zmysle Obežníka SZV č.2. Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity nájdete v Obežníku SZV č.12/2019. V prípade, ak táto povinnosť nebude zo strany schváleného žiadateľa splnená, nebude mu poskytnutá pomoc na vykonanie vzdelávacích aktivít.

 

Slovenský zväz včelárov v roku 2019 podal objednávku českému výrobcovi skla na výrobu sklenených obalov na med s logom SZV, avšak v súčasnej situácii nám výrobca odpovedal, že so Slovenským zväzom včelárov nemôže podpísať zmluvu a dodať objednané poháre z dôvodu nedostatku suroviny, technického a materiálneho zabezpečenia a súčasnej karanténnou situáciou s vírusom COVID-19. Slovenský zväz včelárov oslovil aj iné firmy, ktoré vyrábajú sklenené obaly a dostal rovnaké stanovisko. Slovenský zväz včelárov oznamuje svojim členom, aby vyčkali kým sa situácia na trhu upokojí a výroba začne fungovať. Dovtedy odporúčame nakúpiť si poháre faceta u iných predajcov.

Včelám zdar!

Obežník na stiahnutie nájdete tu: Obežník SZV č. 9_2020 – k vzdelávacím aktivitám a pohárom SZV

Related Posts