Smernice

SMERNICE SZV

 

Smernica SZV 1_2022 o komerčnom včelárení

Smernica SZV 5_2020 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie školských včelníc

Smernica SZV 4_2020 k o obehu a kontrole účtovných dokladov

Smernica SZV 3_2020 k zriadeniu pokusnej včelnice

Smernica SZV 2_2020 k zriadeniu ekologickej včelnice

Smernica 1/2020 o rovnošatovom predpise

Smernica SZV č. 1_2011_vlajky_zástavy_novelizácia

Smernica SZV č. 7/2019 o odmeňovaní v realizácii projektov v oblasti včelárstva

Smernica SZV 6/2019 k činnosti lektorov a prednášajúcich odborníkov
– Zmluva o dielo pre lektora_vzor
– Zmluva o dielo pre prednášateľa_vzor

Smernica SZV 5/2019 o tvorbe a použití sociálneho fondu zamestnancov – novelizácia 5.12.2021

Smernica SZV 4/2019 k Svojpomocnému fondu Štatút Svojpomocného fondu – novelizácia 2020
Príloha č. 1 k Štatútu Svojpomocného fondu SZV

Smernica SZV č. 3_2012 o vydavateľskej činnosti – novelizácia 2021

Smernica SZV 3/2019 o rozsahu a obsahu činností Regionálnych odborných poradcov v oblasti včelárstva, ich náhrad a výdavkov – novelizácia 10.2.2021

Smernica SZV 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV

Smernica SZV č. 2_2019 pre pracovné cesty – novelizácia 2022
Príloha č. 1 – Cestovný príkaz
Príloha č.1 s vysvetlivkami Tuzemská PC
Príloha č. 1 s vysvetlivkami Zahraničná PC
Príloha č. 2 Správa zo SC

Organizačný poriadok SZV

Volebný poriadok SZV

Rokovací poriadok VZ SZV_2023_novelizácia

Rokovací poriadok Výkonného výboru SZV

Smernica 7/2018 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie ukážkových včelníc

Smernica 6/2018 pre výstavníctvo a marketing

Smernica 4/2017 o rozpočtových pravidlách_novelizácia 5.12.2021

Smernica 2/2017 o dispozičnom oprávnení pre nakladanie s majetkom SZV

Smernica 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva,  príloha č.1 k smernici o podmienkach čestného a KČ

Smernica 1/2014 o zväzovej symbolike, jej používaní a zapožičiavaní čestných názvov organizačných zložiek SZV

Smernica 5/2013 členské príspevky

Smernica SZV č. 2_2011_pre udeľovanie vyznamenaní
Prílohy 1-4 k smernici pre udeľovanie vyznamenaní

Smernica 1/2011 pre výrobu a používanie zástav ZO SZV, RZ SZV a SZV

Smernica 1/2010 pre inventarizáciu majetku a záväzkov

Smernica Slovenský med, 1_2006_ 2012_ Novelizácia 20.5.2021
Norma Slovenský med_1_2006_2012_novelizácia Príloha-c.-2-ziadost.doc

Smernica SZV 1_2023 o činnosti ÚKRK SZV a KRK ZO

Smernica SZV 2_2023 k činnosti ZO, RZ a sekretariátu SZV

Smernica SZV 3_2023 o postupe pri zadávaní zákaziek SZV

Štatút 1/2021 – Sekcia ekologických včelárov

Štatút 6/2019 – Sekcie učiteľov včelárskych krúžkov

Štatút odborných komisii SZV

 

 

SZV Logo – pdf
SZV logo – čierne vektor – pdf
SZV Logo hnedé – pdf
SZV Logo farebné – jpg
SZV Logo Lipa – jpg
Ochranná známka na med – jpg / Ochranná známka na med SZV vzor – pdf

Related Posts