Výstavy a súťaže

!!!!ZRUŠENÉ!!!! VČELÁR 2020 – Trenčín 15.-19.4.2020

Výstava bola zrušená!!!!!

Vážení priatelia včelári,

pozývame Vás na výstavu Záhradkár 2020, počas ktorej sa uskutoční výstava včelárstva.

ZO SZV môžu využiť dotáciu v zmysle (§ 5 ods. 1 písm. h) NV č. 337/2019 Z. z.) Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

 

Program:

Related Posts