Oznamy

Ohniská moru včelieho plodu

Pri výskyte moru včelieho plodu sa každý chovateľ včiel riadi aktuálnym Národným programom eradikácie moru včelieho plodu.

V ohniskách moru včelieho plodu sa zakazuje:

 1)  premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP

2)  premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a  ich súčasti do  ohnísk a  ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP

3)  premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára

4)  výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS.

 

Ohniská moru včelieho plodu (apríl 2020) – Mapa

Ochranné pásma:

Obec Bánov – katastrálne územie obce Nové Zámky od 1.4.2020

Obec Sokolovce – katastrálne územie obce Ratnovce od 8.4.2020

Obce Krajné, Jablonka, Podkylava, Hrachovište, Kostolné – katastrálne územie okresu Myjava od 27.4.2020

Nové Zámky, Berek – záhrady – katastrálne územie obce Nové Zámky, časť katastrálneho územia obce Nesvady – časť Aňala od 30.4.2020

V prípade aktuálnejších informáciách o výskyte moru včelieho plodu vo vašom okolí nás prosím informujte na sekretariat@vcelari.sk

 

 

Related Posts