Oznamy

Ohniská moru včelieho plodu

Pri výskyte moru včelieho plodu sa každý chovateľ včiel riadi aktuálnym Národným programom eradikácie moru včelieho plodu.

V ohniskách moru včelieho plodu sa zakazuje:

 1)  premiestňovať včelstvá (aj odložence a zmetence) a ich súčastí v prípade pozitívneho podozrenia na MVP až do vylúčenia MVP

2)  premiestňovať včelstvá (aj odložencov a zmetencov) a  ich súčasti do  ohnísk a  ochranných pásiem z ohnísk a ochranných pásiem, ako aj v ohniskách a ochranných pásmach vyhlásených v dôsledku výskytu MVP

3)  premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma MVP bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných veterinárnych predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára

4)  výnimky v prípade mimoriadnych udalostí (napr. živelná pohroma) povoľuje príslušná RVPS.

Ohniská moru včelieho plodu (Máj 2021)

Ochranné pásma:

Stará Turá, Vaďovce, Bzince, Lubina – katastrálne územie okresu Nové Mesto nad Váhomod 21.6.2021

Nemečky – katastrálne územie okresu Topoľčany od 27.5.2021

Zlatníky, Malé Hoste, Veľké Hoste, Libichava, Pochabany – katastrálne územie okresu Bánovce nad Bebravou od 27.5.2021

Devín, Karlova Ves – katastrálne územie okresu Bratislava od 21.5.2021

Sebedražie, Cigeľ, lehota pod Vtáčnikom, Koš, Nováky, Prievidza katastrálne územie okresu Prievidza od 30.9.2020

Koválov, Smrdáky, Dojč – katastrálne územie okresu Senica od 30.9.2020

Jaškove Ves, Veľký Klíž, Klatová Nová Ves katastrálne územie okresu Partizánske od 9.9.2020

Hradište, Skačany, Dolné Vestenice, Uhrovec, Brezupoly katastrálne územie okresu Partizánske od 9.9.2020

Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie, Cigeľ, Sebedražie, Koľ, Kamenec pod Vátčnikom a mesta Nováky katastrálne územie okresu Prievidza od 9.9.2020

Kolačno, Horná Ves, Radobica katastrálne územie okresu Partizánske od 8.9.2020

Koválov, Smrdáky, Dojč – katastrálne územie okresu Senica od 8.9.2020

Chropov, Koválovec, Lopašov, Radošovce, Radošovce-Vieska – katastrálne územie okresu Skalica od 7.9.2020

Borský Mikuláš, Bílkovce, Humence – katastrálne územie okresu Borský Mikuláš od 7.9.2020

Dežerice, Horňany, Malá Hradná, Ruskovce, Bánovce nad Bebravou, časť Horné Ozorovce, Prusy a Podlužany – katastrálne územie okresu Bánovce nad Bebravou od 3.9.2020

Krušovce, Práznovce, Malé Bezany, Tovarníky – katastrálne územie okresu Topoľčany od 2.9.2020

Dubnička, Prusy, Podlužany, Ľutov – katastrálne územie okresu Bánovce nad Bebravou od 21.8.2020

Prašice, Velušovce, Podhradie pri Duchonke, Závada – katastrálne územie okresu Topoľčany od 19.8.2020

Nemčiňany a areál elektrárne Mochovce – katastrálne územie obce Nemčiňany od 19.8.2020

Modrová, Lúka, Hrádok, Nové Lehota, Hubina – katastrálne územie okresu Piešťany od 19.8.2020

Nové Zámky, Berek – záhrady – katastrálne územie obce Nové Zámky, časť katastrálneho územia obce Nesvady – časť Aňala od 30.4.2020

Obce Krajné, Jablonka, Podkylava, Hrachovište, Kostolné – katastrálne územie okresu Myjava od 27.4.2020

Obec Skalité– katastrálne územie obce Ratnovce od 15.4.2020

Obec Sokolovce – katastrálne územie obce Ratnovce od 8.4.2020

Obec Bánov – katastrálne územie obce Nové Zámky od 1.4.2020

 

Aktuálne ohniská moru včelieho plodu sú k uverejnené na stránke ŠVPS https://www.svps.sk/zvierata/choroby_vciel_bakterialne.asp

 

V prípade aktuálnejších informáciách o výskyte moru včelieho plodu vo vašom okolí nás prosím informujte na sekretariat@vcelari.sk

 

 

Related Posts