Nezaradené

Komerční včelári

Zoznam komerčných včelárov SZV

  1. Alena Ličková

  2. Valentín Ličko

  3. Vasil Ličko

  4. Mgr. Blanka Vincová – MEDANA

  5. Ján Bartko Dis.

 

 

 

Zoznam komerčných včelárov SZV je zverejnený v zmysle Obežníka SZV č. 13/2019 ku komerčným včelárom na rok 2020.

Komerčný včelár môže požiadať SZV o refundáciu svojho členského v zmysle Obežníka SZV č. 13/2019.

 

Obežník SZV 13_2019 ku komerčným včelárom pre rok 2020

Žiadosť o zapísanie do zoznamu komerčných včelárov na rok 2020

Žiadosť o refundáciu členského príspevku pre komerčných včelárov

Related Posts