Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 14/2020 k opätovnému spusteniu vzdelávacích aktivít – prednášky, semináre, kurzy, krúžky

Vážení predsedovia, tajomníci,

na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR o zlepšení situácie, je možné opäť vykonávať vzdelávacie aktivity a hromadné podujatia do 100 ľudí. Je však potrebné dodržiavať nariadenia  a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať 2 – metrový rozostup medzi účastníkmi. Hygienické zariadenia priestorov (toalety, kúpeľne,…) musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Pred každou vzdelávacou aktivitou by sa mala vykonať dezinfekcia dotykových plôch – teda kľučiek, držadiel, pultov a podobne. Účastníci podujatia musia mať rúško.

Náhradné termíny vykonávania vzdelávacích aktivít je potrebné upresniť minimálne 10 pracovných dní pred ich plánovaným vykonaním.

Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na sekretariat@vcelari.skbokorova@vcelari.sk v zmysle Obežníka SZV č.2/2020. Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity nájdete v Obežníku SZV č.12/2019. V prípade, ak táto povinnosť nebude zo strany schváleného žiadateľa splnená, nebude mu poskytnutá pomoc na vykonanie vzdelávacích aktivít.

Tento Obežník SZV č. 14/2020 upravuje podmienky vydané Obežníkom SZV č.9/2020.

Včelám zdar!

S úctou k Vám

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Obežník SZV č. 14_2020 – k vzdelávacím aktivitám

Related Posts