Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 16_2020 – včelárska rovnošata

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

 Slovenský zväz včelárov informuje svojich členov o možnosti ušitia včelárskej rovnošaty. Pre zabezpečenie jednotného postupu pri používaní rovnošiat vydáva SZV Rovnošatový predpis – Smernica č.1/2020. Predpis uvádza rovnošaty a súčasti, ktoré k rovnošatám patria, určuje pravidlá nosenia rovnošiat pri rôznych príležitostiach, stanovuje pravidlá pre nosenie znakov, odznakov a vyznamenaní na rovnošatách.

Členovia a funkcionári SZV si rovnošaty a všetky súčasti rovnošiat obstarávajú na vlastné náklady v predpokladanej cene cca 170,00 eur.

VV SZV schválil pre šitie rovnošiat firmu Margita, ktorá má sídlo v Čadci. Vaše miery na včelársku rovnošatu si môžete dať zmerať v nasledujúcich predajniach:

– Čadca, Čadečka 1536 –  Poľovníctvo MARGITA

– Liptovský Hrádok, Jakuba Graichmana 1573  – POĽOVNÍCTVO,  LES a PRÍRODA

– Žilina, Pivovarská 1069  –  Poľovníctvo  TRAPPER

– Spišská Nová Ves, OC MADARAS   –   Poľovníctvo  TRAPPER

– Bratislava Lamač, OC  BORY MALL  –  Poľovníctvo  TRAPPER

Okrem kamenných predajní sa firma MARGITA zúčastňuje aj na výstavách, kde je možnosť odmerať Vaše miery. Kontakt na firmu MARGITA nájdete na stránke www.margita.sk

Včelám zdar!

S úctou k Vám

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Obežník SZV č. 16_2020 – včelárska rovnošata

Related Posts