Obežník č. 19/2020 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam

Usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačív ročného hlásenia o stanovišti včelstiev Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako ,,ŠVPS SR“) vydala dňa 30.6.2020 Usmernenie a postup pri generovaní tlačív ročné hlásenie o stanovišti včelstiev pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“). V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii … Čítať ďalej Obežník č. 19/2020 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam