Obežník SZV č. 21/2020 – Usmernenie k podpornému roku 2020/2021

Poľnohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webovom sídle Oznámenie žiadateľom vo včelárskom programe pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 a Príručky pre žiadateľa k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021. Oznamujeme včelárom, že podporný … Čítať ďalej Obežník SZV č. 21/2020 – Usmernenie k podpornému roku 2020/2021