Obežníky SZV Obežníky SZV 2020 Obežníky ZSV

Obežník č. 26/2020 – Usmernenie k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2021

Ročné predplatné časopisu Včelár ako aj časopis Včelařství a Odborné včelárske preklady je možné objednať len na https://eshop.vcelari.sk/.

 Hromadné ročné predplatné časopisu Včelár je cenovo zvýhodnené pre členov SZV, ktorí si ho objednávajú v mieste príslušnej ZO SZV alebo KČ SZV cez ich funkcionárov.

 

  Včelár

(SK)

Včelařství

(CZ)

Odborné včelárske preklady (SK)
Hromadné objednávky pre členov SZV (objednávku vykonáva ZO SZV/ KČ SZV) 12€ 18€ 18€
Individuálne objednávky 15€ 18€ 18€

 

Predsedovia alebo tajomníci jednotlivých ZO SZV, KČ SZV, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/, kde je potrebné priložiť objednávkový formulár (príloha č.1,2,3) do konca novembra 2020.

 Individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/.

 Žiadame predsedov a tajomníkov ZO SZV aby si prekontrolovali adresy trvalého bydliska svojich členov v ZO SZV.

Časopis Včelár tlačíme podľa počtu prijatých objednávok, prvé číslo už v decembri, preto predplatné na celý rok prijímame v novembri.

Na základe inštrukcií k platbe, ktoré dostanete v potvrdzujúcom e-maily je potrebné vykonať úhradu predplatného na účet:

SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273

VS: číslo faktúry

Do poznámky uveďte číslo Vašej ZO a predmet Vašej objednávky (vzor príloha č.4).

Publikácie uhrádzajte až po potvrdení objednávky a zaslaní faktúry.

Pri objednávkach po uvedenom termíne negarantujeme splnenie termínu dodávky časopisu v plnom rozsahu.

 

 

Poznámka:

Kúpou časopisu Včelár podporíte rozvoj včelárstva detí a mládeže.

ZO SZV nezabezpečuje objednávky a distribúciu časopisov Moderní včelař, Slovenský včelár, Dymák. Objednávky si vykonávajú včelári individuálne.

 

S úctou k Vám,

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Prílohy:

Obežník SZV č. 26/2020 – Usmernenie k objednávaniu časopisu Včelár a včelárskych časopisov na rok 2021

1. Objednávkový formulár na časopis Včelár 2021

2. Objednávkový formulár na časopis Včelařství 2021

3. Objednávkový formulár na periodikum VOP 2021

4. Vzor vyplnených údajov k úhrade objednávky časopisov

Related Posts