Obežníky SZV Obežníky SZV 2020 Obežníky ZSV

Obežník SZV č. 25/2020 – Usmernenie k objednávaniu kalendára, zápisníka a publikácií

ZO SZV/ KČ SZV si môžu hromadne objednávať včelársky kalendár a zápisník na rok 2021 ako aj ostatné knižné publikácie (príloha č. 1).

Predsedovia a tajomníci jednotlivých ZO SZV/ KČ SZV, ako aj individuálni záujemcovia, vykonávajú objednávku cez https://eshop.vcelari.sk/.

Na základe inštrukcií k platbe, ktoré dostanete v potvrdzujúcom e-maily je potrebné vykonať úhradu objednávky na účet:

SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273

VS: číslo faktúry

Do poznámky uveďte číslo Vašej ZO, individuálny záujemca uvedie Meno a Priezvisko.

Včelárske publikácie objednávajte výlučne cez e-schop – https://eshop.vcelari.sk/

Z technických príčin a z hľadiska časovej náročnosti nebudeme môcť prijať telefonické objednávky.

Publikácie budú expedované od 20.11.2020, alebo podľa aktuálnej situácie s COVID 19.

 

S úctou k Vám,

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Prílohy:

Obežník SZV č. 25_2020 – Usmernenie k objednávaniu kalendára, zápisníka a publiká

  1. Zoznam publikácií_2020
  2. Popis publikácií s ilustráciou 2020

Related Posts