Obežníky SZV Obežníky SZV 2020 Obežníky ZSV

Obežník SZV č. 27/2020 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021

Odvod do Svojpomocného fondu SZV je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet Svojpomocného fondu SZV do 20.1.2021.

Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašle predseda alebo tajomník ZO SZV spolu s návratkou (príloha č.1) po zaplatení na Sekretariát SZV, najneskôr do 20.1.2021 a to doručením osobne alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Dokumenty odporúčame zasielať doporučenou poštou.

 Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV:

  • extravilán – 0,20 €  za  včelstvo
  • intravilán – 0,15 €  za  včelstvo

Odvod do Svojpomocného fondu SZV uhraďte na účet:

SZV IBAN: SK44 8330 0000 0025 0166 5288

VS: číslo Vašej ZO SZV

Do správy pre prijímateľa napíšte názov Vašej ZO SZV

 

Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k škodovej udalosti a finančné prostriedky neboli uhradené včas na účet Svojpomocného fondu, nie je možné si nárokovať odškodnenie.

 

S úctou k Vám,

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Prílohy:

Obežník SZV č. 27_2020 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2021

Príloha č. 1_Návratka
Príloha č. 2_Menný zoznam prispievateľov do svojpomocného fondu pre rok 2021
Príloha č. 3_Číslo ZO SZV – variabilné symboly k úhrade
Príloha č. 4_Smernica SZV 4_2019 k štatútu SVF
Príloha č. 5_Štatút Svojpomocného fondu
Príloha č. 6_Vzor vyplnených údajov k úhrade SF

Related Posts