Dotácie

Obežník č. 24/2020 Rozhodnutie o vyplatení pomoci PPA pre podporný rok 2019/2020

Vážené včelárky, včelári, priatelia,

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala rozhodnutia o schválení žiadostí o poskytnutie pomoci za podporný rok 2019/2020 pre žiadateľa Slovenský zväz včelárov. Na základe rozhodnutia o vyplatení pomoci PPA pod č. 138154/2020 Vám bude vyplatená podpora pre podporný rok 2019/2020 v zmysle nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.

Dňa 13.10.2020 boli na účet Slovenského zväzu včelárov pripísané finančné prostriedky od PPA v celkovej výške 1 166 504,52 Eur.

Po spracovaní výplatných listín Vám budú odoslané finančné prostriedky. Úhrada bude vykonaná z transparentného účtu Slovenského zväzu včelárov, ktorú si môžete pozrieť tu https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2301665291 .

Celé znenie rozhodnutia o vyplatení pomoci od PPA nájdete v časopise Včelár č. 11/2020 a v prílohe Obežníka č. 24/2020 .

S úctou k Vám

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Rozhodnutie č. 138154_2020

Príloha k rozhodnutiu o poskytnutí pomoci 2019_2020

Related Posts