Oznamy

Slovenský zväz včelárov podpísal Memorandum o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva

Vážené včelárky, včelári

predseda SZV Ing. Milan Rusnák dňa 23.11.2020 podpísal  s Vojenskými lesmi SR Memorandum o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva.

Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p. si uvedomujú svoje významné postavenie v lesnom hospodárstve, majú záujem na zvýšení spolupráce v posilnení biodiverzity  a najmä v ekologickom a hospodárskom využívaní lesov a v spolupráci so SZV aj na podpore chovu včelstiev a výrobe včelích produktov s mimoriadnou svetovou kvalitou.

Spolupráca v rámci tohto Memoranda medzi stranami má zabezpečiť najmä:

  1. Spoločný postup pri podpore včelárstva (materiálne, technicky, propagačne a pod.) pri súčasnej podpore racionálneho a ekologického lesného hospodárstva.
  2. Zvýšenú aktivitu vo výrobe včelích produktov pre dočasné umiestnenie včelích čeľadí na území vojenských obvodov, území slúžiacich pre potreby obrany štátu a území obhospodarovaných VLM SR, š. p.
  3. Výsadbu sadeníc nektárodajných stromov, napríklad pri realizácii náhradných výsadieb pre potreby včelárov.
  4. Spoločný postup pri legislatívnych úpravách v oblasti poľovníctva, rybárstva, poľnohospodárstva a včelárstva.

 

Celé znenie Memoranda nájdete tu:

Memorandum o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva

Related Posts