Oznamy

Transparentný účet na pomoc a podporu detí a mládeže

Slovenský zväz včelárov týmto informuje širokú včelársku aj nevčelársku verejnosť, že zriadil transparentný účet na pomoc a podporu detí a mládeže prejavujúcich záujem o včelárenie. Účet bude tvorený z dobrovoľných sponzorských príspevkov. Poukázané finančné prostriedky budú použité na výučbu a rozvoj praktických zručností vo včelárení pre budúcu včelársku generáciu, deti a mládež.

Číslo účtu: SK1483300000002401857872

O stave účtu, príspevkoch a čerpaní prostriedkov budeme v pravidelných intervaloch informovať.

Viac informácií nájdete v prílohe:

transparentný účet na pomoc deťom a mladeži

Tím sekretariátu SZV

Related Posts