Oznamy Včelárske krúžky

Svätý Mikuláš už po druhýkrát medzi mladými včelármi

Slovenský zväz včelárov zostal verný svojim tradíciám a svätý Mikuláš už po druhýkrát zavítal formou balíčkov plných sladkých dobrôt medzi mladých včelárov na Slovensku. Tradíciu zaviedol v minulom roku predseda SZV Ing. Milan Rusnák. Takže už nielen svätý Ambróz, patrón včelárov, ale aj svätý Mikuláš myslí na svojich najmladších včelárov. Veď je patrónom detí a viacerých spoločensky významných remesiel. V tejto predvianočnej atmosfére balíčky od Mikuláša potešili všetky deti včelárskych krúžkov organizovaných v Slovenskom zväze včelárov.

Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom, s podporou ktorých sa táto milá akcia mohla zorganizovať: obchodný reťazec LIDL Slovenská republika, v.o.s., Karol Mészáros – MEDE.

Poďakovanie patrí aj vedúcim včelárskych krúžkov za ich prácu a trpezlivosť. Pod ich vedením vyrastá nová včelárska generácia.

Related Posts