Včelárske krúžky

Zoznam – Včelárske krúžky 2020/2021

Vedúci krúžku Tel.číslo E-mail Dátum konania Čas
konania
Miesto konania Kraj
Mgr. Ján Píš 0904/401 600 jan.pis10@gmail.com 6.9.,4.10.,1.11.,6.12. 2020,
3.1., 7.2., 7.3., 3. 4., 2.5., 6.6, 20.6., 4.7. 2021
13.00 – 19.00 Nová Baňa Banskobystrický kraj
Mgr. Ján Píš 0904/401 600 jan.pis10@gmail.com  13.9., 11.10., 8.11., 13.12. 2020
10.1., 14.2.,14.3., 3.4., 9.5., 13.6.,20.6., 11.7.2021
13.00 – 19.00 Nová Baňa Banskobystrický kraj
Peter Adamec 0950/473 569 adamecp@centrum.sk 01.08.;  15.10.; 22.10.2020, 05.11.; 12.11.; 19.11.; 26.11.2020,

03.12., 10.12.; 17.12.2020,

14.21.28.01.2021,04.11.25.02.2021, 04.11.18.25.03.2021,

08.15.22.29.04.2021, 06.,13.,20.,27.05.2021, 03.06.2021

14:00 Nová Baňa Banskobystrický kraj
Mária Mudroňová 0904/400 040 margareta59@centrum.sk 7.8.,22.8.,11.9.,18.9.,25.9.,9.10.,16.10.,23.10.,14.11.,20.11.,4.12.2020,

29.1.2021,12.2.,19.2.,14.5.2021

13:00 Čebovce Banskobystrický kraj
Ing. Ján Ryšavý 0905/949 308 jano.rysavy@gmail.com 8.,22.,22.,29.X., 5.,12.,19.,26.XI., 3.,10.XII.2020

21.,28.I., 4.,11.,18.,25.II., 4.,11.,18.,25.III., 8.,15.IV.2021

15:30-18:00 Bánska Bystrica Banskobystrický kraj
PaedDr. Peter Kostka 0918/377 779 peter.kostka.poltar@gmail.com 4.9.2020 , 11.9.2020 , 18.9.2020 , 25.9.2020, 2.10.2020 , 9.10.2020 ,

16.10.2020 , 23.10.2020, 30.10.2020, 6.11.2020 , 13.11.2020, 20.11.2020 ,

27.11.2020 , 4.12.2020 , 11.12.2020 , 18.12.2020 ,

15.1.2021 , 22.1.2021 , 29.1.2021, 5.2.2021 , 12.2.2021 , 19.2.2021 ,

26.2.2021, 5.3.2021 , 12.3.2021 , 19.3.2021, 26.3.2021, 9.4.2021, 16.4.2021,

23.4.2021, 30.4.2021, 7.5.2021 , 14.5.2021, 21.5.2021, 28.5.2021

13:00-14:30 Poltár Banskobystrický kraj
PaedDr. Peter Kostka 0918/377 779 peter.kostka.poltar@gmail.com 3.9.2020 , 10.9.2020 , 17.9.2020 , 24.9.2020 , 1.10.2020 , 8.10.2020 , 15.10.2020,

22.10.2020, 29.10.2020 , 5.11.2020, 12.11.2020, 19.11.2020 , 26.11.2020, 3.12.2020 ,

10.12.2020 , 17.12.2020,

14.1.2021, 21.1.2021, 28.1.2021, 4.2.2021 , 11.2.2021, 18.2.2021 , 25.2.2021 , 4.3.2021,

11.3.2021, 18.3.2021, 25.3.2021 , 8.4.2021 , 15.4.2021 , 22.4.2021 , 29.4.2021 , 6.5.2021 ,

13.5.2021 , 20.5.2021, 27.5.2021

13:00 Poltár Banskobystrický kraj
 Mgr. Čmeľ Jozef 0944/070 660 jozefcmel@gmail.com 10.9.2020, 24.9.,8.10.,22.10.,5.11.,19.11.,3.12.,17.12.2020,

14.1.2021,28.1.,11.2.,25.2,11.3.,25.3.,8.4.,22.4.,6.5.,20.5.,3.6.,17.6., 18.6., 22.6.2021

14:00 Kuchyňa Bratislavský kraj
Elena Muckova 0905/733 398 elenamuckova@azet.sk 12.9.2020, 10.10.2020, 14.11.2020, 12.12.2020,

16.1.2021, 13.2.2021 13.3.2021, 10.4.2021, 15.5.2021, 12.6.2021

10:00 Senec Bratislavský kraj
Moravčík, Rudolf, Ing. St. 0903/778 049 aar.moravcik@gmail.com 2.8.2020, 16.8.2020, 6.9.2020, 20.9.2020,  18.10.2020, 22.11.2020,

17.1.2021, 14.2.2021, 21.3.2021, 28.3.2021, 18.4.2021, 25.4.2021, 9.5.2021, 23.5.2021, 13.6.2021, 20.6.2021

16:00 Kráľová pri Senci Bratislavský kraj
Moravčík, Rudolf, Ing. St. 0903/778 049 aar.moravcik@gmail.com 5.8.2020, 19.8.2020, 9.9.2020, 23.9.2020, 14.10.2020, 18.11.2020, 9.12.2020,

13.1.2021, 10.2.2021, 24.3.2021, 7.4.2021, 21.4.2021, 12.5.2021, 19.5.2021, 2.6.2021, 23.6.2021

16:00 Kráľová pri Senci Bratislavský kraj
Užák, Štefan Ing. 0948/421 311 stefan.uzak@gmail.com 2.8., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 22.11., 6.12.,13.12.2020,

10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4.,25.4., 2.5., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7., 18.7. 2021

8:00 Bratislava Bratislavský kraj
Zdenko Svoboda 0902/360 320 zdeno.svoboda1@gmail.com 14.9.2020, 13.10.2020, 12.11.2020, 11.12.2020,

14.1.2021, 10.2.2021 14.3.2021, 10.4.2021, 13.5.2021,  17.6.2021

10:00 Modra Bratislavský kraj
Zdenko Svoboda 0902/360 320 zdeno.svoboda1@gmail.com 18.9.2020, 15.10.2020, 19.11.2020, 16.12.2020, 1

9.1.2021, 14.2.2021  10.3.2021, 16.4.2021, 17.5.2021, 12.6.2021

10:00 Modra Bratislavský kraj
Rastislav Beňo 0907/ 743 098 rastobenoster@gmail.com 25.9.2020, 15.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020,

14.1.2021, 11.2.2021, 11.3.2021, 15.4.2021, 13.5.2021, 10.6.2021

16:00 Bernolákovo Bratislavský kraj
Dušan Dedinský 0903/412 241 vcelarstvo@vcelarstvo.sk 8.9.2020, 15.9.2020, 22.9.2020, 30.9.2020, 6.10.2020, 13.10.2020, 20.10.2020,

27.10.2020, 3.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020, 1.12.2020, 8.12.2020,

15.12.2020, 22.12.2020,

12.1.2021, 19.1.2021, 26.1.2021, 2.2.2021, 9.2.2021, 16.2.2021, 23.2.2021, 2.3.2021,

9.3.2021, 16.3.2021, 23.3.2021, 30.3.2021, 6.4.2021, 13.4.2021, 20.4.2021, 27.4.2021,

4.5.2021, 11.5.2021, 18.5.2021, 25.5.2021, 1.6.2021, 8.6.2021, 15.6.2021, 22.6.2021, 29.6.2021

17:00 Bratislava Bratislavský kraj
Dušan Dedinský 0903/412 241 vcelarstvo@vcelarstvo.sk 9.9.2020, 16.9.2020, 23.9.2020, 30.9.2020, 7.10.2020, 14.10.2020, 21.10.2020,

28.10.2020, 4.11.2020, 11.11.2020, 18.11.2020, 25.11.2020, 2.12.2020, 9.12.2020,

16.12.2020, 23.12.2020,

13.1.2021, 20.1.2021, 27.1.2021, 3.2.2021, 10.2.2021, 17.2.2021, 24.2.2021, 3.3.2021,

10.3.2021, 17.3.2021, 24.3.2021, 31.3.2021, 7.4.2021, 14.4.2021, 21.4.2021, 28.4.2021,

5.5.2021, 12.5.2021, 19.5.2021, 26.5.2021, 2.6.2021, 9.6.2021, 16.6.2021, 23.6.2021, 30.6.2021

17:00 Bratislava Bratislavský kraj
Ing. Adam Sadovský 0903/222 677 sadovsky.adam@gmail.com 1.8.2020, 22.8.2020, 5.9.2020,  26.9.2020, 21.11.2020,

13.2.2021, 27.3.2021, 3.4.2021, 24.4.2021, 15.5.2021, 5.6.2021, 26.6.2021

15.8.2020, 19.9.2020, 17.10.2020, 16.1.2021, 17.4.2021, 22.5.2021, 12.6.2021

10:00 Bratislava Bratislavský kraj
DiS. art. Ernest Nevidánski 0908/377 938 presto848@gmail.com 12.9.2020, 10.10.2020, 20.2.2021, 20.3.2021, 16.1.2021, 13.2.2021

13.3.2021, 10.4.2021, 15.5.2021, 12.6.2021

10:00 Farná Nitriansky kraj
Štefan Špaňo 0904/311 034 spano.stefan@centrum.sk 12.9.2020, 10.10.2020, 20.2.2021, 20.3.2021, 16.1.2021, 13.2.2021

13.3.2021, 10.4.2021, 15.5.2021, 12.6.2021

10:00 Farná Nitriansky kraj
Ing.Mgr. Ivana Fašáneková 0903/648 507 ivana142@gmail.com 24.9.2020, 29.10.2020, 26.11.2020, 17.12.2020, 28.1.2021, 25.2.2021

25.3.2021, 29.4.2021, 27.5.2021, 24.6.2021

14:30 Levice Nitriansky kraj
Dušan Kollár 0903/795 356 kollardusanvc@gmail.com 26.9.2020, 17.10.2020, 19.12.2020, 12.12.2020, 23.1.2021, 13.2.2021

20.3.2021, 17.42021, 15.5.2021, 12.6.2021

10:00 Levice Nitriansky kraj
Ing. Peter Ostrožlík 0908/380 878 peter.ostrozlik@gmail.com 19.9.2020, 17.10.2020, 21.11.2020, 19.12.2020, 23.1.2021, 20.2.2021

23.3.2021, 17.4.2021, 25.5.2021, 19.6.2021

10:00 Šurany Nitriansky kraj
Ing. Peter Ostrožlík 0908/380 878 peter.ostrozlik@gmail.com 5.9.2020, 3.10.2020, 7.11.2020, 5.12.2020, 9.1.2021, 6.2.2

6.3.2021, 3.4.2021, 8.5.2021, 5.6.2021021

10:00 Šurany Nitriansky kraj
Mgr Karol Kliment 0905/841 440 kliment@centrum.sk 12.9.2020, 10.10.2020, 14.11.2020, 12.12.2020, 16.1.2021, 13.2.2021

13.3.2021, 10.4.2021, 15.5.2021, 12.6.2021

10:00 Šurany Nitriansky kraj
Mgr Karol Kliment 0905/841 440 kliment@centrum.sk 26.9.2020, 24.10.2020, 28.11.2020, 20.12.2020, 30.1.2021, 27.2.2021

27.3.2021, 24.4.2021, 29.5.2021, 26.6.2021

10:00 Šurany Nitriansky kraj
Marián Meluš 0903/730 189 koncept@centrum.sk 12.9.2020, 10.10.2020, 14.11.2020, 12.12.2020, 16.1.2021, 13.2.2021

13.3.2021, 10.4.2021, 15.5.2021, 12.6.2021

10:00 Topoľčany Nitriansky kraj
Marián Meluš 0903/730 189 koncept@centrum.sk 3.10.2020, 17.10.2020, 31.10.2020, 14.11.2020, 28.11.2020, 12.12.2020, 19.12.2020,

9.1.2021, 23.1.2021, 6.2.2021, 20.2.2021, 6.3.2021, 20.3.2021, 3.4.2021, 17.4.2021, 8.5.2021, 22.5.2021

15:00 Topoľčany Nitriansky kraj
 Mgr. Stanislav Kowalski 0907/598 654 kowalski.stanislav@gmail.com     16.09.2020, 14.10.2020, 11.11.2020, 02.12.2020,

06.01.2021, 03.02.2021, 03.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 23.06.2021

10:00 Prešov Prešovský kraj
 Mgr. Stanislav Kowalski 0907/598 654 kowalski.stanislav@gmail.com     09.09.2020, 07.10.2020, 04.11.2020, 09.12.2020,

13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021,  05.05.2021, 02.06.2021

10:00 Prešov Prešovský kraj
Mgr. Ján Sabol 0911/025 252 Sabolja@centrum.sk 27.9., 4.10., 11.10, 18.10., 25.10., 8.11. , 15.11., 22.11.2020,

7.3.2021, 14.3..21.3., 4.4., 18.4., 9.5., 23.5., 30.5., 13.6.

16:00 Svidník Prešovský kraj
Mgr. Ján Sabol 0911/025 252 Sabolja@centrum.sk 3.10.2020, 10.10.2020, 17.10.2020, 25.10.2020, 7.10.2020, 14.11.2020, 21.11.2020,

28.11.2020, 6.12.2020, 13.12.2020,

9.1.2021, 16.1.2021, 23.1.2021, 6.2.2021, 13.2.2021, 20.2.2021, 27.2.2021, 6.3.2021

13.3.2021, 20.3.2021, 27.3.2021, 3.4.2021, 10.4.2021, 17.4.2021, 24.4.2021, 8.5.2021,

15.5.2021, 22.5.2021, 29.5.2021, 5.6.2021, 12.6.2021, 19.6.2021

14:00 Svidník Prešovský kraj
Mgr. Matúš Šurin 0910/183 376 m.surin.sp@gmail.com 7.10.2020 (16:30), 21.10., 4.11., 18.11., 25.11., 2.12, 9.12., 16.12.,

20.1.2021, 27.1., 17.3. (15:30), 7.4., 14.4., 21.4., 12.5., 26.5., 16.6.

15:30 Prešov Prešovský kraj
Mgr. Matúš Šurin 0910/183 376 m.surin.sp@gmail.com 8.10.2020 (16:30), 22.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12, 10.12., 17.12.,

21.1.2021, 28.1., 18.3. (15:30), 8.4., 15.4., 22.4., 13.5., 27.5., 17.6.

15:30 Prešov Prešovský kraj
Ing. Igor Štvarták 0907/506 997 igor.stvartak@gmail.com 12.9.2020 , 11.10.2020   ,  15.11.2020   , 12.12.2020  ,

16.1.2021  ,  13.2.2021 , 14.3.2021 , 11.4.2021  , 16.5.2021  , 12.6.2021

9:00/13:00 Lipany Prešovský kraj
Ing. Daniel Kaščák 0940/602 781 daniel.kascak@post.sk 10.9.,17.9,24.9,1.10.,8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,12.11.,

8.4.2021,15.4.,22.4.,29.4.,6.5.,13.5.,20.5.,27.5.,3.6.,10.6.,17.6.,24.6.21

10:00 Šarišské Dravce Prešovský kraj
Ing. Daniel Kaščák 0940/602 781 daniel.kascak@post.sk 13.9.2020, 11.10.2020, 15.11.2020 ,

13.12.2020,17. 1.2021, 21.2.2021, 21.3.2021,11. 4.2021, 16.5.2021, 13.6.2021

10:00 Šarišské Dravce Prešovský kraj
Mgr. Eva Kováčová 0911/309 115 vcelicka100@gmail.com 11.9.2020,18.9.2020,25.9.2020,2.10.2020 ,9.10.,16.10.2020 ,23.10.2020 ,6.11.2020,

13.11.2020 ,20.11.2020 ,27.11.2020 ,4.12.2020 ,11.12.2020 , 18.12.2020 ,

8.1.2021 ,15.1.2021 ,22.1.2021 ,29.1.2021 ,5.2.2021 ,12.2.2021 ,26.2.2021 ,5.3.2021,

12.3.2021 ,19.3.2021 ,26.3.2021 ,9.4.2021 ,16.4.2021 ,23.4.2021 ,30.4.2021 ,

7.5.2021 ,14.5.2021 ,21.5.2021 ,28.5.2021 , 29.5.2021 ,4.6.2021 ,11.6.2021 ,18.6.2021 ,25.6.2021

15:15-16:45 Púchov Trenčiansky kraj
Mgr. Eva Kováčová 0911/309 115 vcelicka100@gmail.com 19.9.2020 ,26.9.2020 ,3.10.2020 ,7.11.2020 ,21.11.2020,12.12.2020 ,

30.1.2021 ,27.2.2021 ,13.3.2021 ,27.3.2021 ,10.4.2021 ,24.4.2021 ,29.5.2021  ,12.6.2021 ,26.6.2021

14:30-19:30 Púchov Trenčiansky kraj
Ing. Chromík Ľubomír 0908/718 963 lubochr@gmail.com 11.10.2020 ,  25.10.2020 , 8.11.2020, 22.11.2020,  13.12.2020,

10.1. 2021, 24.1.2021,   14.2.2021 ,  28.2.2021 ,  14.3.2021,  28.3.2021,   11.4.2021,   25.4.2021

14:00 Partizánske Trenčiansky kraj
Ing. Jarmila Tarožíková 0903/909 907 jarmilatarozikova@gmail.com 25.9.2020, 02.10.2020, 09.10.2020, 16.10. 2020, 23.10. 2020, 30.10. 2020 , 06.11. 2020,20.11 2020 , 27.11.2020, 04.11.2020, 11.12.2020, 18.12.2020,

15.01.2021, 22.01.2021, 05.02.2021, 26.02.2021, 05.03.2021, 12.03.2021, 19.03.2021,

26.03.2021, 09.04.2021, 16.04.2021, 23.04.2021, 30.04.2021, 07.05.2021, 14.05.2021,

21.05.2021, 28.05.2021, 04.05.2021, 11.06.2021, 18.06.2021, 25.06.2021,

15:00 Papradno Trenčiansky kraj
Ing. Jarmila Tarožíková 0903/909 907 jarmilatarozikova@gmail.com 23.4.2021 od 16:00 hod – 20:00hod,
24.4.2021 od 8:00 – 19:00hod,
25.4.2021 od 8:00 hod – 18:00hod,
2.7.2021 od 16:00 hod – 20:00hod,
3.7.2021 od 8:00hod – 19:00hod,
4.7.2021 od 8:00 – 18:00 hod
Papradno Trenčiansky kraj
Šulík Tomáš 0911/466 362 sulik.tomas@gmail.com 11.09.2020 ;18.09.2020; 25.09.2020; 02.10.202 ; 09.10.2020 ; 16.10.2020; 23.10.2020 ;

06.11.2020 ; 13.11.2020; 20.11.2020; 27.11.2020; 04.12.2020; 11.12.2020; 18.12.2020;

08.01.2021; 15.01.2021; 22.01.2021 ; 29.01.2021; 05.02.2021; 12.02.2021;  26.02.2021;

05.03.2021; 12.03.2021; 19.03.2021; 26.03.2021; 09.04.2021; 16.04.2021; 23.04.2021;

23.04.2021; 30.04.2021; 07.05.2021;14.05.2021; 21.05.2021, 28.05.2021; 29.05.2021;

04.06.2021; 11.06.2021; 18.06.2021; 25.06.2021;

13:45-15:15 Chmelinec/Púchov Trenčiansky kraj
Ing. Miroslav Kardoš 0905/708 764 kardos.miroslav@gmail.com 19.9.2020, 17.10, 21.11.,12.12.2020, 21.1.2021, 20.2.2021

20.3.2021, 17.4.2021, 22.5.2021, 12.6.2021

10:00 Domaniža Trenčiansky kraj
Tibor Valovič 0903/948 627 tiborvalovic@gmail.com 20.9.2020,30.9.2020, 14.10.2020, 28.10.2020, 11.11.2020, 25.11.2020, 2.12.2020, 14.12.2020,

27.1.2021, 10.2.2021, 10.2.2021, 24.2.2021, 10.3.2021, 24.3.2021, 31.4.2021, 28.4.2021, 12.5.2021, 26.5.2021,9.6.2021,23.6.2021

13:45-15:00 Kálnica Trenčiansky kraj
Tibor Valovič 0903/948 627 tiborvalovic@gmail.com 13.9.2020,20.9.2020,11.10.2020,25.10.2020,1.11.2020,15.11.2020,13.12.2020,

24.1.2021,7.2.2021,21.2.2021,14.3.2021,11.4.2021,21.4.2021,5.5.2021,23.5.2021,6.6.2021,20.6.2021

15:00/17:00 Kálnica Trenčiansky kraj
Ing. František Hájik 0905/430 430 ferko.hajik@gmail.com 26.9.2020, 24.10.2020, 28.11.2020, 12.12.2020, 16.1.2021, 20.2.2021, 20.3.2021, 17.4.2021, 22.5.2021, 19.6.2021 9:00 Dolné Dubové Trnavský kraj
Miroslav Habr 0948/227 286 vceloz2013@gmail.com 11.9.2020, 18.9.2020, 25.9.2020, 2.10.2020,
9.10.2020 , 16.10.2020, 23.10.2020, 6.11.2020,
13.11.2020, 20.11.2020, 27.11.2020, 4.12.2020, 11.12.2020, 18.12.2020, 8.1.2021, 15.1.2021,
22.1.2021, 29.1.2021, 5.2.2021, 12.2.2021, 19.2.2021,
26.2.2021, 12.3.2021, 19.3.2021, 26.3.2021,
15:00 Drahovce Trnavský kraj
Miroslav Habr 0948/227 286 vceloz2013@gmail.com 8.1.2021, 15.1.2021, 22.1.2021, 29.1.2021, 5.2.2021, 12.2.2021, 19.2.2021, 26.2.2021, 12.3.2021,

19.3.2021, 26.3.2021, 9.4.2021, 16.4.2021, 23.4.2021, 30.4.2021, 7.5.2021, 14.5.2021, 21.5.2021,

28.5.2021, 4.6.2021, 11.6.2021, 18.6.2021, 25.6.2021 ,

17:00 Drahovce Trnavský kraj
Dis. Art. Peter Trnka 0905/203 365 trnka.peter.sfz@gmail.com 26.9.,24.10.,28.11.,12.12.2020,

16.1.2021, 20.2.2021, 20.3.2021, 17.4.2021,4.5.12021, 19.6.2021

9:00 Trnava Trnavský kraj
Mucha Marek, ThLic. Mgr. – Krúžok detí 0903/814 414 marekmucha@gmail.com 6.10.2020, 13.10.,20.10.,27.10.,3.11.,10.11.,17.11.,24.11.,1.12.,8.12.,15.12.,22.12.,

12.1.2021,19.1.,26.1.,2.2.,9.2.,23.2.,2.3.,9.3.,16.3.,23.3.,30.3.,13.4.,20.4.,27.4.,4.5.,11.5.,

18.5.,25.5.,1.6.,8.6.,15.6.,22.6.2021,

14:00 – 16:15 Rajec Žilinský kraj
Mucha Marek, ThLic. Mgr. – Krúžok dospelí 0903/814 414 marekmucha@gmail.com 12.9.2020,26.9.,10.10.,24.10.,7.11.,21.11.,5.12.,19.12.,

9.1.2021,23.1.,6.2.,20.2.,6.3.,20.3.,3.4.,17.4.,1.5.,15.5.,29.5.,12.6.,26.6.2021

10:00-13:00 Rajec Žilinský kraj
Jana Hvolková 0903/740 889 janahvolkovaknm@gmail.com 16.9.20  23.9.20  30.9.20  14.10.20  21.10.20  28.10.20  11.11.20  18.11.20  25.11.20  9.12.20  16.12.20

13.1.21  20.1.21  27.1.21  10.2.21  24.2.21  10.3.21  17.3.21  24.3.21  14.4.21  21.4.21  28.4.21  12.5.21

19.5.21  26.5.21  9.6.21  16.6.21

14:30-16:30 Budatínska Lehota Žilinský kraj
Jana Hvolková 0903/740 889 janahvolkovaknm@gmail.com  26.9.20  10.10.20  24.10.20  14.11.20  28.11.20  5.12.20  19.12.20

9.1.21  21.1.21  6.2.21  20.2.21  13.3.21  27.3.21 10.4.21 24.4.21  8.5.21  22.5.21  12.6.21  26.6.21

9:00-16:00 Budatínska Lehota Žilinský kraj
Hockicková, Margareta, PaedDr. 0905/931 011 margaretahockickova@post.sk 10.9.2020, 17.9.2020, 24.9.2020, 1.10.2020, 8.10.2020, 15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020,

5.11.2020, 12.11.2020, 19.11.2020, 26.11.2020, 3.12.2020, 10.12.2020, 17.12.2020,

14.1.2021, 21.1.2021,28.1.2021,4.2.2021, 11.2.2021, 25.2.2021, 4.3.2021, 11.3.2021,

18.3.2021, 25.3.2021, 8.4.2021,15.4.2021,22.4.2021, 29.4.2021, 6.5.2021, 13.5.2021,20.5.2021,

27.5.2021, 3.6.2021, 10.6.2021, 17.6.2021, 24.6.2021

13:00 Svätý Kríž Žilinský kraj
Hockicková, Margareta, PaedDr. 0905/931 011 margaretahockickova@post.sk 9.9.2020, 16.9.2020, 23.9.2020, 30.9.2020, 10.2020, 14.10.2020, 21.10.2020, 28.10.2020,

4.11.2020, 11.11.2020, 18.11.2020, 25.11.2020, 2.12.2020,, 9.12.2020, 16.12.2020,

13.1.2021, 20.1.2021, ,27.1.2021, 3.2.2021, 10.2.2021, 24.2.2021, 3.3.2021, 10.3.2021,

17.3.2021, 24.3.2021, 7.4.2021, 14.4.2021, 21.4.2021, 28.4.2021, 5.5.2021, 12.5.2021, 19.5.2021,

26.5.2021, 2.6.2021, 9.6.2021, 16.6.2021,23.6.2021,

13:00 Svätý Kríž Žilinský kraj
Miloš Belan 0910/352 784 milosbelan@gmail.com 01.10.20/08.10.20/15.10.20/22.10.20/29.10.20/05.11.20/05.11.20/12.11.20/19.11.20/

26.11.20/03.12.20/10.12.20/17.12.20/

14.01.21/21.01.21/28.02.21/04.03.21/11.03.21/18.03.21/25.03.21/

01.04.21/08.04.21/15.04.21/22.04.21/29.04.21/06.05.21/13.06.21/20.05.21/

27.05.21/03.06.21/10.06.21/17.06.21/24.06.21/01.07.21/08.07.21/15.07.21/22.07.21/

29.07.21/05.08.21/12.08.21/19.08.21/26.08.21

14:30-17:00 Povina Žilinský kraj
Ladislav Balvan 0903/504 129 lbalvan@slovanet.sk 13.9.2020, 11.10.2020, 29.11.2020, 13.12.2020, 17.1.2021, 14.2.2021, 14.3.2021, 11.4.2021, 16.5.2021, 13.6.2021 10:00 Rajec Žilinský kraj
Štefan Ďurko 0903/807 564 durstve@post.sk 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.2020,

14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6.,

10.6., 17.6., 24.6.2021

12:00 Terchová Žilinský kraj
Štefan Ďurko 0903/807 564 durstve@post.sk 12.9.2020, 10.10.2020, 14.11.2020, 12.12.2020,

16.1.2021, 13.2.2021  13.3.2021, 10.4.2021, 15.5.2021, 12.6.2021

10:00 Terchová Žilinský kraj
Rapšík Peter 0903/027 190 peter.rapsik.st@gmail.com 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12., 17.12.2020,

14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5.,

27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6.2021

12:00 Zubrohlava Žilinský kraj

Upozornenie:

Dátum a miesto konania sa môže počas roka zmeniť, preto vždy kontaktujte vedúceho včelárskeho krúžku.

Related Posts