Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 3/2021 k zmene termínu konania XIII. Valného zhromaždenia

Vážení včelári, včelárky.

Výkonný výbor Slovenského zväzu včelárov informuje svojich členov o novom termíne konania XIII. Valného zhromaždenia SZV z dôvodu pretrvávajúcej krízy súvisiacej s COVID 19.

Termín konania XIII. Valného zhromaždenia SZV bol stanovený na 14.8.2021 v Trenčíne.

Nový termín konania XIII. Valného zhromaždenia SZV prerokoval VV SZV so zreteľom na súčasnú situáciu a formou per rollam prijal uznesenie o presunutí konania XIII. Valného zhromaždenia SZV z pôvodného termínu 6.3.2021 na nový termín 14.8.2021.

Pozvánka spolu s programom na XIII. Valného zhromaždenia SZV, ktorú obdržali delegáti ZO SZV zostávajú v platnosti.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

 

S pozdravom

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Obežník na stiahnutie nájdete tu: Obežník č. 3_2020 – k zmene termínu konania XIII. Valného zhromaždenia

Related Posts