Oznamy

Za pravý Slovenský med

Slovenský zväz včelárov adresoval MPRV SR, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a poslancom Národnej rady výzvu:

 

Za pravý Slovenský med.

Vážený pán minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Ján Mičovský, CSc.,

Vážený pán predseda Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie MVDr. Jaroslav Karahuta,

Vážení poslanci a vážené poslankyne Slovenskej národnej rady.

Touto výzvou reagujeme na naliehavosť situácie v kvalite medov predávaných na Slovensku. Na konci roka 2019 a 2020 bola vo viacerých masmédiách zverejnená informácia, že u nás predávané medy sú z veľkej časti enzymaticky neaktívne a že ich biologické vlastnosti sa blížia roztoku cukru. Z týchto dôvodov Vás naliehavo žiadame o Vašu priamu intervenciu a o podporu pre:

  1. a) Obmedzenie predaja „slovenského medu“, ktorý nie je slovenským medom a tým o zamedzenie predaja s označením „Med s pôvodom zo Slovenska“ a iným ekvivalentom pre medy, kde počas spracovávania nie je zaručené, že neboli upravované a zahrievané nad teplotu 50°C a kde nebolo preukázané, že dodávateľ medu pre spracovanie ani jeho rodinní príslušníci neobchodujú s medom neznámeho pôvodu.
  2. b) Zavedenie štátnej normy pre označenie Slovenský včelí med, ktorá bude založená na sledovaní enzymatickej aktivity medu overenej akreditovaným laboratóriom a určená len pre medy, ktoré majú pôvod na Slovensku, kde je majiteľom včelstva slovenský včelár. V prípade dovozových a miešaných medov je nutné upraviť legislatívu tak, aby bolo jasné a viditeľné označenie štátu a pôvodu medu a percentuálne zastúpenie obsahu medu z jednotlivých krajín. Naše návrhy boli predložené už 19.5.2019 písomne.

S úctou

Ing. Milan Rusnák

predseda Slovenského zväzu včelárov

 

Related Posts