Obežníky SZV Obežníky SZV 2021

Obežník SZV č. 6/2021 – Usmernenie k objednávaniu stromov lipa malolistá

ZO SZV/ KČ SZV a individuálni záujemcovia si môžu objednávať a rezervovať kúpu stromov lipa malolistá (Tilia cordata). Slovenský zväz včelárov ponúka 9 – 10 ročné stromy, výška 4m, váha od 60-80kg. Stromy majú vynikajúce genetické vlastnosti na produkciu peľu, nektáru a tvorbu medovice. Taktiež sú vhodné na stanovištia, na preklenutie bezznáškového obdobia, do radovej výstavby a lipových alejí ale vyniknú aj ako solitéry na symbolických slovanských, kresťanských a včelárskych miestach.

Finančné prostriedky zo zakúpených stromov budú spätne použité na nákup ďalších peľodajných a nektárodajných stromov (Paulownia, Evódia, Agát biely a iné).

Cenník:

Názov Počet ks Cena v eur
Lipa malolistá (Tilia cordata) 1 70,-

Vytvorenie objednávky:

Objednávky vykonávajte výlučne cez e-shophttps://eshop.vcelari.sk/

Na základe vygenerovanej faktúry je potrebné vykonať úhradu objednávky na účet

SZV IBAN: SK35 8330 0000 0020 0166 5273

VS: ID objednávky

Do poznámky uveďte: Názov ZO SZV/KČ SZV. Individuálny záujemca uvedie meno a priezvisko.

Rezerváciu stromov na jesennú výsadbu realizujte emailom na sekretariat@vcelari.sk 

Prevzatie stromov:

Pondelok – Piatok      8:00 – 14:00 hod.

Miesto prevzatia:  Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci

Kontaktná osoba: Miroslav Pribiš, tel. 0917 823 265

Na prevoz je potrebný prívesný vozík.

S úctou k Vám,

Včelám zdar!

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Celé znenie nájdete tu: Obežník SZV č. 6_2021 – Usmernenie k objednávaniu stromov lipa malolistá.pdf

Related Posts