Kurzy a školenia

Zrušenie kurzov AÚVL

Dobrý deň,

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok nás informoval o zrušení kurzov AÚVL – preškolenie v mesiaci november.

Zrušené kurzy:

6.11.2020 – Bratislava, ŠVPS, Botanická 17

27.11.2020 – Liptovský Hrádok Ústav Včelárstva

Dôvodom zrušenia kurzov je pandémia ochorenia COVID-19 a z dôvodu nesúhlasu ŠVPS SR s konaním školení dištančnou formou prostredníctvom internetu.

Príloha: NPPC, žiadosť o zrušenie kurzov október 2020

22.1.2021 – Košice, UVLaF

Príloha:NPPC – žiadosť o zrušenie december 2020

 

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok nás informoval o presune termínov kurzov AÚVL (preškolenie, začiatočník) Senzorické hodnotenie medu a Chov včelích matiek – preškolenie v roku 2021.

Pozastavené kurzy AÚVL – preškolenie

8.2.2021 – Liptovský Hrádok, Ústav včelárstva

12.2.2021 – Lužianky, NPPC,

26.2.2021 – Košice, UVLaF

5.3.2021 – Liptovský Hrádok, Ústav včelárstva

19.3.2021 – Košice, UVLaF

26.3.2021 – Trenčín

Pozastavené kurzy AÚVL – začiatočník

20.-21.5.2021 – Kráľová pri Senci, Včelárska Paseka

3.-4.6.2021 – Rozhanovce, Bažantnica UVLaF

17.-18.6.2021 – Liptovský Hrádok, Ústav včelárstva

1.-2.7.2021 – Liptovský Hrádok, Ústav včelárstva

Pozastavené kurzy AÚVL – senzorické hodnotenie medu

19.2.2021 – Lužianky, NPPC,

19.3.2021 – Lužianky, NPPC,

23.4.2021 – Lužianky, NPPC,

Pozastavené kurzy AÚVL – chov včelích matiek

27.-28.5.2021 – Kráľová pri Senci, Včelárska Paseka

10.-11.6.2021 – Prešov, SOŠ Lesnícka

 

Presun termínov konania kurzu bol podaný NPPC z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 v SR na neurčito, ak kým sa protiepidemiologické opatrenia nezmiernia. Nové termíny oznámime najneskôr 10 dní pred konaním vzdelávacej aktivity.

Príloha: NPPC, žiadosť o presun kurzov február 2021

 

NPPC zverejnilo 4.1.2021 pozastavenie kurzov:

http://uvc.sk/page10.html

Related Posts