Dokumenty Faktúry 2021

Faktúry 2021

Zverejňovanie faktúr v zmysle Smernice Slovenského zväzu včelárov 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV prijatej dňa 27.4.2019 s účinnosťou od 15.5.2019. Podľa Smernice Slovenského zväzu včelárov 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV ods. III, bod 3 SZV nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby a zmluvy, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na jednej objednávke alebo jednej faktúre, či zmluve nepresahuje sumu 500 € bez DPH.

Zverejnené došlé faktúry 2021:

Related Posts