Oznamy

Letný tábor mladých včelárov 2021 – 10. ročník

Milí rodičia a starí rodičia,

oznamujeme Vám, že „Letný tábor mladých včelárov 2021“ sa uskutoční v dňoch 9. až 18. júla 2021 (10 dní).

Doprajte svojim deťom za dobré vysvedčenie a pomoc pri včielkach zažiť krásne a neopakovateľné chvíle so svojimi rovesníkmi v letnom tábore.

Prihlášku (s fotokópiou dokladu o zaplatení) spolu s informačnou povinnosťou pri získavaní osobných údajov, zasielajte do 30.mája 2021 na adresu sekretariátu: Sekretariát SZV, Svrčia 14, 842 08 BRATISLAVA; alebo e-mailom: sekretariat@vcelari.sk

Vyplnenie a odoslanie prihlášky sa považuje za záväzné.

Podpisom prihlášky zároveň potvrdzujete, že ste si pred jej vyplnením Všeobecné podmienky účasti na táboroch SZV prečítali, ich obsahu porozumeli a súhlasili s nimi.

Letný tábor a letná škola mladých včelárov  sa bude konať v priestoroch Strednej odbornej školy,  Pod Bánošom 80, Banská Bystrica.

Poplatok za účasť dieťaťa je 200 €.

Uvedený poplatok uhraďte na účet č.: SK 14 8330 0000 0024 0185 7872, kópiu potvrdenky priložte k prihláške. Do variabilného symbolu (VS) napíšte dátum narodenia dieťaťa, napr. 10102009.

1. Prihláška 2021

2. Informačná povinnosť pri získavaní osobných údajov

3. Všeobecné podmienky účasti na táboroch SZV

 

Odporučenie rodičom k výbave dieťaťa
– zdravotný preukaz (povinný), alebo iný doklad totožnosti dieťaťa (kvôli úľave na platbách cestovného a vstupného),
– úrazové poistenie na pobytové dni,
– lieky, ak dieťa nejaké užíva,
– hygienické potreby (uterák, osuška, sprchový šampón/mydlo, zubná kefka s pastou, opaľovací krém a pod.),
– pokrývka hlavy, pršiplášť (dáždnik), slnečné okuliare, šľapky, tenisky (botasky), športovo-turistické oblečenie, tepláky, krátke nohavice, tričká, plast. pohár (hrnček), plast. fľaša (na pitný režim),
– ruksak, chlebník, alebo taška na plece,
– vreckové podľa uváženia a potrieb dieťaťa (pri príchode odovzdajú svojmu vedúcemu – ten im bude podľa potrieb vydávať – z neho si hradí cestovné MHD a poplatok na plážové kúpalisko, k dispozícii je bufet v areáli, otvorený od 8.00 do 18.00 hod. (možnosť kúpiť pečivo, zákusky, nápoje a pod.),
– ochranné pomôcky včelára, ak má dieťa vlastné – nie je povinné, vieme zapožičať.

Dieťa po nástupe do tábora odovzdá súpisku vecí, ktoré mu rodičia nabalili. Mobil, fotoaparát, notebook alebo iné zariadenia len na vlastnú zodpovednosť rodiča a dieťaťa.

Upozornenie:

Letný tábor sa uskutoční len v prípade uvoľnenia opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. O prípadnom zrušení letného tábora Vás budeme informovať e-mailom, spolu s vrátením poplatku.

 

Related Posts