Výstavy a súťaže

MEDOVINKA ROKA 2021 – Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci 26.6.2021

Vážení včelári,

Slovenský zväz včelárov si Vás dovoľuje pozvať na VII. ročník súťaže Medovinka roka 2021, ktorá sa uskutoční 26.6.2021 na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci.

Pôvodne plánovaná súťaž na koniec februára bola presunutá z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie. Túto súťaž netreba zvlášť predstavovať, teší sa priazni výrobcov medoviny, včelárov a verejnosti. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci výrobcovia zo Slovenka a zahraničia. Pre výhercov sú pripravené hodnotné ceny a pre účastníkov degustácia najlepších medovín, počas ktorej budú môcť vyhrať set víťazných medovín.

Verejná degustácia sa uskutoční len v prípade uvoľnenia opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky aktuality k súťaži budeme zverejňovať na www.vcelari.sk a facebook: medovinka roka.

Organizátorom súťaže Medovinka roka 2021 je Slovenský zväz včelárov.

 

Podmienky pre súťažiacich:

Do súťaže možno prihlásiť všetky druhy medoviny podľa stanovených kategórií. Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 3ks fliaš v objeme 0,75l. Počet vzoriek od jedného výrobcu je neobmedzený. Prihlasovanie vzoriek je bezplatné. Za organizáciu súťaže a anonymitu zodpovedá garant degustácie a predseda organizačného výboru súťaže. Celé znenie podmienok nájdete v Štatúte Medovinka roka 2021 zverejnenom na www.vcelari.sk a facebook: medovinka roka.

Doručenie vzoriek medoviny

Súťažnú medovinu doručí súťažiaci v termíne od 6.5.2021 do 31.5.2021 osobne alebo poštou na adresu:
Osobný odber vzoriek - 20.5 a 27.5.2021 od 15:30 do 17:30 hod. v kancelárii ZO SZV Nitra, 
Štefániková 50, Nitra (Mestská tržnica, 1. poschodie) alebo Sekretariát SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.
Poštová adresa – Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 02 Bratislava.
Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Čápek, PhD., tel.: 0904 34 00 94,  email: jozef.capek@gmail.com

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

kategória – Tradičná medovina: 

  • Classic /medovina vyrobená z medu, vody a s podporou kvasiniek/
  • Bariková (drevený sud) /medovina vyrobená z medu, vody a s podporou kvasiniek/
  • Archívna (nad 3 roky)/medovina vyrobená z medu, vody a s podporou kvasiniek/

kategória – Medovina ochutená:
     ● Bylinná – korenená, /medovina vyrobená z medu, vody, kvasiniek a s prídavkom bylín, korenín/                               
     ● Ovocná /medovina vyrobená z medu, vody, kvasiniek a s prídavkom ovocných štiav/
     ● Melicitózna/medovina vyrobená z medu, vody, kvasiniek a s prídavkom bylín, korenín /

* medoviny nesmú obsahovať pridaný alkohol (destilát)!

Termín odovzdania vzoriek medoviny:   do 31.5.2021
Hodnotenie vzoriek odbornými komisiami:      11.6.2021
Vyhodnotenie a verejná degustácia medoviny:  26.6.2021

 

Celé znenie podmienok súťaže nájdete v Štatúte Medovinka roka 2021.
Vyhodnotenie, odborná degustácia a udeľovanie cien sa uskutoční dňa 26.6.2021 o 10:00 hod.
v Kráľovej pri Senci – Včelárska paseka. V prípade neuvoľnenia opatrení súvisiacich s epidemiologickou
situáciu bude vyhodnotenie súťaže prebiehať online alebo v inom termíne.

V prípade potreby získania bližších informácií a zodpovedanie otázok sa obráťte priamo na organizátora SZV, odborného garanta, Svrčia 14, 842 08 Bratislava alebo na tel.č. 0904 340 094 alebo e-mail: jozef.capek@gmail.com

 

Prílohy:

Štatút Medovinka roka 2021
Označenie-vzoriek-Medovinka-roka-2021- xlsx
Označenie-vzoriek-Medovinka-roka-2021- pdf
Pozvánka – Medovinka 2021

 

Vzorky medoviny do súťaže je potrebné odovzdať do 31.5.2021.

 

Related Posts