Oznamy

Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a Slovenský zväz včelárov podpísali 30. júna 2021 memorandum o spolupráci v oblasti výskumu medu.

Účelom memoranda je dosiahnutie spolupráce v oblasti výskumu medu, a to charakterizovaním nových kvalitatívnych parametrov medu, ako aj optimalizáciou technologických spôsobov spracovania medu so zameraním na zvyšovanie kvality medu a zachovania jeho zdraviu prospešných vlastností.

 

Príloha: Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Related Posts