Kurzy a školenia

Pozvánka na online prednášky. Téma: Nariadenie vlády 337/2019 Z. z., prehliadka včelstiev podľa § 6 písm. d) a e) v podpornom roku 2021/2022

Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na online prednášku, na tému Odborné vzdelávanie včelárov, určenú pre AÚVL, predsedov a tajomníkov.

Prednáška bude zameraná na Nariadenie vlády 337/2019 Z. z., prehliadka včelstiev podľa:

  • § 6 písm. d) prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti a
  • § 6 písm. e) prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti v podpornom roku 2021/2022.

Termíny prednášok:

Dátum Čas Čas Online
21.7.2021 streda 17:00 20:00 Prihlásenie tu
26.7.2021 pondelok 17:00 20:00 Prihlásenie tu

Online prednášky budú prebiehať cez aplikáciu ZOOM.

Prihlasovanie bude spustené 20 min. pred začatím prednášky.

V prípade, že Vám nefunguje prihlásenie, môžete si aplikáciu ZOOM stiahnuť tu: https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe  Aplikáciu je potrebné si následne inštalovať.

 Účastníci online prednášky sú povinný vyplniť čestné prehlásenie (v prílohe) a následne zaslať do 2 dní na email: bokorova@vcelari.sk alebo na sekretariat@vcelari.sk.

 

Pokyny k online prednáške:

V prípade, že počas prednášky vám seká zvuk prípadne obraz môže to byť spôsobené vaším slabším internetom. V tomto prípade je dobré vypnúť si kameru a mať zapnutý len zvuk.

Počas prednášky je potrebné mať vypnutý mikrofón, aby sa neprenášali zvuky z okolia. Mikrofón je potrebné si zapnúť vždy, keď máte slovo.

Odporúčame pripraviť si materiál:

  1. Obežník č.10_2021 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovišti
  2. Čestné prehlásenie 21.7.2021 – účasť na prednáške
  3. Čestné prehlásenie 26.7.2021 – účasť na prednáške
  4. Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)
  5. Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu
  6. Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)
  7. Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu

 

Otázky k prednášanej téme si môžete pripraviť vopred a zaslať ich na e-mailom capek@vcelari.sk spolu s dátumom kedy budete prihlásený na prednáške/seminári.

Tešíme sa na stretnutie.

Related Posts