Výstavy a súťaže

Trnavský včelársky festival 3.-5. september 2021

Vážení priatelia včelári, včelárky, milovníci prírody.

Pozývame Vás na 2.ročník Trnavského včelárskeho festivalu, ktorý sa uskutoční 3.-5. septembra 2021 v priestoroch trnavskej radnice.

Otvorenie festivalu bude spojené s odbornou konferenciu na tému “Spoločne za krajinu“.(Bližšie info v prílohe.)

V rámci festivalu sa uskutočnia viaceré akcie s bohatým programom pre odbornú aj laickú verejnosť.

Festival obohatia odborné filmy Ing.Mačičku, ktorý Vám ich osobne predstaví. Zároveň bude vyhodnotená fotografická súťaž Bee Press Photo, a mnoho ďalšieho.V spolupráci so spoločnosťami APIMED (Dolná Krupá), VČELCO (Smolenice), Včelárska Paseka (Kráľová pri Senci) Vás zároveň pozývame na exkurziu a ochutnávky medov a medovín do ich priestorov. Na svoje si prídu dospelí aj deti.

Festival by mal byť aj na zozname akcií, na ktoré je možné získať podporu. V prípade hromadnej návštevy festivalu, informujte organizátora do 30.8.2021  (na e-mail ferko.hajik@gmail.com) koľko ľudí, a v ktorý deň plánujete účasť.

Podrobný program, organizačné pokyny, …, nájdete už tento týždeň na stránke www.tvf.sk

Ďalšie info nájdete na stránkach facebooku: https://www.facebook.com/Trnavsk%C3%BD-v%C4%8Del%C3%A1rsky-festival-101485395003314


ODBORNÁ KONFERENCIA

Mesto Trnava a Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Trnava Vás pozývajú na odbornú konferenciu  “Spoločne za krajinu”,

ktorá sa uskutoční dňa 3. septembra 2021 o 9.00 v zasadačke mestského zastupiteľstva (Hlavná 1, Trnava).

Z kapacitných dôvodov prosím záujemcov o účasť na konferencii aby sa záväzne prihlásili do 30.8.2021 (na e-mail ferko.hajik@gmail.com). Každý účastník bude mať možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie.

Konferencia sa zaoberá témou aktuálneho stavu a budúcnosti včelárstva a opeľovačov v procese aktuálnych zmien v poľnohospodárstve, ochrane životného prostredia a v neposlednom rade procese klimatických zmien. Má ambíciu stať sa platformou pre informovanie o aktuálnom dianí, pripravovaných zmenách či najnovších výsledkov výskumov a predovšetkým priestorom pre hľadanie tých najlepších riešení.

Jedinečnosť konferencie spočíva v unikátnom zložení účastníkov a diskutujúcich. Na jednom mieste sa stretávajú zástupcovia chovateľov včiel, vedci, predstavitelia poľnohospodárov, štátnych úradov a najvyšší štátny predstavitelia. Je to formát, v ktorom je možné efektívne nachádzať riešenia pre ďalší vývoj v poľnohospodárstve a včelárstve.

Téma konferencie „Spoločne za krajinu“ je vyjadrením dôležitosti vzájomného načúvania a spolupráce. Sme súčasťou jednej krajiny a jej budúcnosť je ohrozovaná klimatickými zmenami, prehnaným používaním chemických látok, ale aj nevyváženým prístupom k pôde a prostrediu, kedy oveľa viac berieme ako vraciame.

Jediným riešením je vzájomný rešpekt a spolupráca. Nikto z nás nevyrieši problémy krajiny osamote a týkajú sa nás všetkých.

Konferencia sa uskutočňuje ako súčasť podujatia Trnavský včelársky festival a okrem mediálnych výstupov pripravujeme vydanie zborníka z príspevkov konferencie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný tím  – Ing. František Hájik

Predseda ZO SZV Trnava

www.tvf.sk

Trnavský včelársky festival 2021

Related Posts